Nyhetsarkiv

Vis filtrering

23 resultater

Type artikkel
Velg område
23 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nye regler om klima- og miljøhensyn fra nyttår

  En forskriftsendring skjerper fra og med 2024 kravene for å ivareta klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. Endringene innebærer at klima- og miljøhensyn som hovedregel skal vektes med minimum 30 prosent, men åpner for unntak hvis gitte vilkår er oppfylt. En veileder er publisert.

 2. OsloBuss tildelt tilskudd til hurtigladere

  Oslo kommune gir nye 25 millioner kroner i støtte til 27 nye offentlig tilgjengelige ladepunkter for lastebiler og busser. Oslobuss har fått tilskudd til hele 16 av disse. Ladestasjonen vil være klar til å ta imot kunder i juni 2024.

 3. Regjeringen vil skjerpe miljøkravene i offentlige anbud

  Næringsdepartementet foreslår at bruken av miljøkrav forskriftsfestes for å sikre at offentlige anskaffelser bidrar til grønn omstilling i samfunnet. NHO Transport støtter målet, men mener at reglene bør ivareta en viss form for fleksibilitet til å vurdere miljø- og klimaeffekter ut fra den enkelte næring og forutsetninger i den konkrete anskaffelsen.

 4. Fylkeskommunene bør få mer midler til kollektivtrafikken

  Det fylkeskommunale kollektivtilbudet bør vektes høyere i fordelingsnøkkelen ved overføring av midler fra stat til fylkeskommunene. Økte midler er nødvendige for at Norge skal innfri fastsatte transport-, klima- og miljøforpliktelser via redusert bilbruk. Dette er NHO Transports hovedpoeng i vurderingen av nytt inntektsfordelingssystem for fylkeskommunene.

 5. Lade- og fylleinfrastruktur til tungtransporten analysert

  Infrastruktur for lading og fylling oppfattes som en vesentlig barriere for å redusere klimagassutslippene fra næringstransporten. På oppdrag for Grønt landtransprotprogram har Thema consulting utarbeidet scenarioer og kostnader knyttet til investeringer og arealbehov for de ulike drivstoffteknologiene.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: