Rapporter

13 resultater

Type dokument
Velg område
13 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Pensjonsforhold for yrkessjåfører

  Pensjonsrådgivingsselskapet Gabler har beskrevet yrkessjåførers (bussjåførers) pensjonsrettigheter ved skifte av ansettelsesforhold fra privat til fylkeskommunal arbeidsgiver. Notatet er utarbeidet i oktober 2022.

 2. Anbud i rutebussmarkedet

  Vista Analyse AS har vurdert hvordan anbudskonkurranser virker på produktivitetsutviklingen i rutebussmarkedet. Busselskapene stimuleres stadig til økt effektivitet, innovasjon og omstilling gjennom konkurransene. Rapporten ble utarbeidet for NHO Transport i 2021 og er en oppfølging av en rapport fra Vista Analyse i 2018.

 3. Vil Covid-19 pandemien gi langsiktig nedgang for kollektivtrafikken?

  NHO Transport lanserte en ny rapport i februar 2021: Vil Covid-19 pandemien gi langsiktig nedgang for kollektivtrafikken? Rapporten er utarbeidet av Stakeholder AS på vegne av NHO Transport

 4. Drivstofforbruk og klimagassutslipp i den norske bussbransjen

  Rapport fra mars 2020 kartlegger drivstofforbruket og klimagassutslippet til norske busser. Fornybarandelen i bussbransjen forventes å passere 50 % i 2020, takket være omfattende bruk av biodrivstoff.

 5. Veikart for næringslivets transporter

  I 2016 utarbeidet 13 organisasjoner, deriblant NHO Transport, Veikart for næringslivets transporter. Dette var et innspill til regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. Les veikartet her.

 6. Bus Nordic

  Bus Nordic er utarbeidet av sentrale bransjeaktører i Norden. NHO Transport anbefaler at disse felles nordiske materiellkravene brukes i kommende offentlige anbud. Første versjon av Bus Nordic ble publisert i 2018. Versjon 2.0 ble ferdigstilt i desember 2023.

 7. Senior bussjåfører trives i jobben

  Bussjåfører over 60 år blir i jobben og de trives der. Det viser Fafos nye undersøkelse «Trygg trafikk med seniorer», utarbeidet på oppdrag for Senter for seniorpolitikk.

 8. NHO Transports aktiviteter 2017

  Beretning over foreningens aktiviteter i 2017 gir en beskrivelse av de viktigste sakene vi har håndtert. Det har vært et innholdsrikt år med flere viktige oppnådde resultater for bransjen.

 9. Ekspressbussenes rammevilkår 2005–2016

  Ekspressbussene er et markedsbasert busstilbud uten offentlige tilskudd, som er kjennetegnet ved at de kjører over lengre strekninger og som oftest krysser fylkesgrensene. I tillegg kommer «flybussene», som utgjør den andre delen av det kommersielle rutebusstilbudet. På vegne av NHO Transport har Stakeholder AS utarbeidet en rapport som ser på utviklingen og rammevilkårene til ekspressbussene fra 2005 til 2016. Les sammendraget av rapporten i lenken under. Våre medlemmer kan få tilgang til hele rapporten gjennom å logge inn på sin side i Arbinn.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: