Dokumenter

Vis filtrering

132 resultater

Type dokument
Velg område
132 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høring - Troms fylkeskommune - Søknad om løyvefritak - ref nr: 18/145-2

  NHO Transport har gitt høringssvar til følgende høring: Søknad om midlertidig fritak fra krav om løyve for transport med personbil - Virksomhet i Troms fylkeskommune

 2. Informasjonsskriv - Busspassasjerrettighetsforordningen (EU) nr. 181/2011

  Forordningen er implementert i norsk rett ved yrkestransportloven § 32 a, Forskrift om klagenemnd for passasjertransport (transportklagenemndforskriften) og forskrift om gjennomføring av EU Rådsforordning nr. 181/2011. Forordningen inneholder en rekke nye bestemmelser for å sikre passasjerers minimumsrettigheter ved transport med buss, og særlig rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne eller redusert bevegelighet. For ekspressbuss gjelder særskilte vilkår. Forordningen angår også transport med turvogn, i tillegg til lokal anbudsutsatt kollektivtrafikk.

 3. Høring om løyvefritak Sør-Trøndelag - søknad om å anvende turvognløyve på selskapsvogn

  NHO Transport har gitt høringssvar til følgende høring: Søknad om løyvefritak om å anvende turvognløyve på selskapsvogn - virksomhet i Sør-Trøndelag

 4. Høring om løyvefritak Møre og Romsdal - søknad om å anvende turvognløyve på selskapsvogn

  NHO Transport har gitt høringssvar til følgende høring: Søknad om å anvende turvognløyve på selskapsvogn - virksomhet i Møre og Romsdal

 5. Ekspressbussenes rammevilkår 2005–2016

  Ekspressbussene er et markedsbasert busstilbud uten offentlige tilskudd, som er kjennetegnet ved at de kjører over lengre strekninger og som oftest krysser fylkesgrensene. I tillegg kommer «flybussene», som utgjør den andre delen av det kommersielle rutebusstilbudet. På vegne av NHO Transport har Stakeholder AS utarbeidet en rapport som ser på utviklingen og rammevilkårene til ekspressbussene fra 2005 til 2016. Les sammendraget av rapporten i lenken under. Våre medlemmer kan få tilgang til hele rapporten gjennom å logge inn på sin side i Arbinn.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: