Dokumenter

Vis filtrering

135 resultater

Type dokument
Velg område
135 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høring - Troms fylkeskommune - Søknad om løyvefritak - ref nr: 18/293-4

  NHO Transport har gitt høringssvar til følgende høring: Søknad om midlertidig fritak fra krav om løyve - Virksomhet i Troms fylkeskommune

 2. Høring - Troms fylkeskommune - Søknad om løyvefritak - ref nr: 16/7169-7

  NHO Transport har gitt høringssvar til følgende høring: Søknad om midlertidig fritak fra krav om løyve - Virksomhet i Troms fylkeskommune

 3. Høring - Endring av kjøremønster i Oslo - NHO Transport

  Oslo Kommune har gjennom Program Bilfritt Byliv som mål å skape bedre bymiljø og økt byliv innenfor Ring 1. Ett av tiltakene innenfor programmet er å endre kjøremønsteret i sentrum av Oslo med mål om å redusere total biltrafikk og gi mer plass til gående og syklende.

 4. Høring - Troms fylkeskommune - Søknad om løyvefritak - ref nr: 18/145-2

  NHO Transport har gitt høringssvar til følgende høring: Søknad om midlertidig fritak fra krav om løyve for transport med personbil - Virksomhet i Troms fylkeskommune

 5. Informasjonsskriv - Busspassasjerrettighetsforordningen (EU) nr. 181/2011

  Forordningen er implementert i norsk rett ved yrkestransportloven § 32 a, Forskrift om klagenemnd for passasjertransport (transportklagenemndforskriften) og forskrift om gjennomføring av EU Rådsforordning nr. 181/2011. Forordningen inneholder en rekke nye bestemmelser for å sikre passasjerers minimumsrettigheter ved transport med buss, og særlig rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne eller redusert bevegelighet. For ekspressbuss gjelder særskilte vilkår. Forordningen angår også transport med turvogn, i tillegg til lokal anbudsutsatt kollektivtrafikk.

 6. Høring om løyvefritak Sør-Trøndelag - søknad om å anvende turvognløyve på selskapsvogn

  NHO Transport har gitt høringssvar til følgende høring: Søknad om løyvefritak om å anvende turvognløyve på selskapsvogn - virksomhet i Sør-Trøndelag

 7. Høring om løyvefritak Møre og Romsdal - søknad om å anvende turvognløyve på selskapsvogn

  NHO Transport har gitt høringssvar til følgende høring: Søknad om å anvende turvognløyve på selskapsvogn - virksomhet i Møre og Romsdal

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: