Høringer og brev

Vis filtrering

107 resultater

Type dokument
Velg område
107 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høringssvar - EUs mobilitetspakke

  NHO Transport har besvart høring om endringer i forskrift om kjøre- og hviletid og yrkestransportforskriften i forbindelse med innføringen av EUs mobilitetspakke i norsk rett.

 2. NOU 2021:6. Høringsuttalelse til Koronakommisjonens rapport

  På oppdrag fra regjeringen har Koronakommisjonen i NOU 2021:6 grundig gjennomgått og evaluert myndighetenes håndtering av pandemien. NHO Transport leverte en høringsuttalelse til kommisjonens rapport, med perspektiv fra en samfunnskritisk og berørt næring.

 3. Forslag til endringer i yrkestransportloven og ny forskrift om gebyr for overtredelser av yrkestransportloven

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet sender Statens vegvesen på høring forslag til endring i yrkestransportloven og forslag til ny forskrift om overtredelsesgebyr. Forslagene gjelder i hovedsak brudd på kabotasjereglene. Kabotasje er transport mellom steder i et annet land enn der transportøren hører hjemme.

 4. Høring – forslag til forskrift om miljøkrav til drosjenæringa i kommunene i tidligere Sogn og Fjordane

  Høring angående Vestland fylkeskommunes forslag til forskrift om å innføre miljøkrav til drosjenæringen i kommuner i tidligere Sogn og Fjordane

 5. Høring - Veiledning V123 Tilrettelegging for kollektivtrafikk

  Veiledningen bygger på krav gitt i vegnormalene og har til hensikt å vise hvordan man kan tilrettelegge for kollektivtransport på offentlig veg, både på nye veger/anlegg og ved utbedring av eksisterende infrastruktur.I revisjonen har veiledningen endret navn til V123 Tilrettelegging for kollektivtrafikk.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: