Handlingsplanen for busslærlinger fra 2012 bør oppdateres

Tilgang på kvalifiserte yrkessjåfører er avgjørende for å ha et godt og trygt kollektivtilbud i hele landet. I 2012 tillot Norge et prøveprosjekt for lærlinger til persontransport under 21 år med basis i EUs yrkessjåførdirektiv. En egen handlingsplan med vilkår for disse lærlingene ble utarbeidet i den forbindelse.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: