Revidert nasjonalbudsjett: Fortsatt finansieringsgap for kollektivtrafikken

Publisert

Bildet viser en buss og vei

Foto: NHO Transport / Jofri Lunde

Den fylkeskommunale kollektivtrafikken får bare dekket deler av årets kostnadsøkninger i Revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen vil kompensere kommuner og fylker for en ekstraordinær kostnadsvekst på 6,9 milliarder, men kollektivtrafikken alene har hatt en kostnadsøkning på nesten to milliarder.

Regjeringen la i dag frem forslag til Revidert nasjonalbudsjett. Både fylker og kommuner hadde store forventninger til dette siden finansminister Trygve Slagsvold Vedum allerede i februar innrømmet at regjeringen hadde brukt for lavt inflasjonsestimat da statsbudsjettet ble lagt frem høsten 2022. Han lovet samtidig at regjeringen i Revidert nasjonalbudsjett skulle kompensere kostnadsøkninger utover estimatet i statsbudsjettet.

For kommuner og fylker blir det anført at den ekstraordinære kostnadsveksten totalt vil bli på 6,9 milliarder, og 4,3 av disse skal dekkes via en forventet skatteøkning. De resterende 2,6 milliarder kompenseres via ekstrabevilgninger til kommunene på 1,6 milliarder og en milliard til fylkeskommunene. Den kommunale deflatoren for dekning av ordinære driftskostnader endres til 5,2 prosent.

- Anslaget for økte skatteinntekter virker noe usikkert, og det er enda mer usikkert i hvilken grad kollektivtrafikken blir prioritert når de ekstra midlene blir fordelt av fylkespolitikerne og -administrasjonen. Det beste ville vært om midler var øremerket til kollektivtrafikken. Vi må nok jobbe hardt for å prøve å få økte bevilgninger til kollektivtrafikken når regjeringspartiene og SV skal forhandle om endelig budsjett på Stortinget, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Endelig budsjett skal ikke vedtas før midten av juni. For øvrig har man i Samferdselsdepartementets budsjett redusert bevilgninger til større kollektivprosjekt med 409,9 millioner. Denne reduksjonen skyldes ifølge departementet forsinkelser ved utbygging av Fornebubanen, utsettelser av bussveien på Nord-Jæren og forsinket videreutvikling av metrobuss-systemet i Trondheim. På den annen side er det avsatt 33 millioner til ny Byvekstavtale for Tromsø.

- Manglende finansiering på kort og lang sikt kan medføre at kollektivtrafikken kan havne i en negativ spiral, hvor man må kutte i rutetilbudet. Dermed reduseres kollektivtrafikkens attraktivitet og konkurranseevne overfor bil, noe som igjen vil gjøre det enda vanskeligere å nå klimamålsetningene. Det er også kortsiktige samfunnsøkonomisk sett. Økt bilbruk vi medføre krav om mer veiutbygging, noe som er langt dyrere og mindre miljøvennlig enn å satse å kollektivtrafikken, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde.  

Les felles pressemelding fra Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: