Utreder nullutslippssone i Oslo sentrum - vil ha transportørenes synspunkter

Publisert

Utreder nullutslippssone: Prosjektleder Ragnhild Hoel Århus og assisterende prosjektleder Snorre Vaagland, begge i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Oslo bystyre har i sin klimastrategi vedtatt at Oslo skal være utslippsfri innen 2030. For å nå dette målet skal det testes ut nullutslippssoner for transport, hvor det kun er lov å kjøre inn i et gitt område med utslippsfrie kjøretøy. Dette skal bidra til en raskere omstilling til nullutslippskjøretøy - på veien mot en utslippsfri by.

- Nullutslippsbyen vil være bedre å bo i, med renere luft, mindre støy og enklere fremkommelighet for både innbyggere og bedrifter, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Ber om innspill fra transportørene
Oslo kommune har besluttet å utrede tiltaket i området som kalles bilfritt byliv, som er store deler av området innenfor ring 1. Målet med utredningen er å belyse hvilke konsekvenser en nullutslippssone vil ha for berørte grupper, og anbefale tiltak som er med på å sikre et velfungerende næringsliv, handel og miljø innenfor sonen.

NHO Transport har sammen med NHO Viken Oslo, VisitOslo og NHO Reiseliv sendt en henvendelse til Bymiljøetaten i Oslo om turbussenes betydning for reiselivet og behov for praktisk tilgang til sentrum.

Flere aktører blir nå invitert til arbeidsmøter og intervjuer i regi av kommunen for å komme med sine innspill på hvordan en nullutslippssone vil påvirke dem og hvilke nye tiltak de ser behov for. 

- En nullutslippssone kan skape utfordringer for næringstransporten. Sammen med aktørene skal vi derfor finne gode løsninger for logistikk og varelevering i og rundt denne sonen, sier prosjektleder for nullutslippssonen i Bymiljøetaten, Ragnhild Hoel Århus.

De som ikke blir invitert til arbeidsmøter og intervjuer, kan gi sine innspill digitalt i løpet av februar 2022. Oslo kommune vil vurdere alle innspill i utredningen av nullutslippssonen. Innspill kan gis via prosjektets nettside.

Skiller mellom lette og tunge kjøretøy
Innspillene fra aktørene innen næringstransport er en viktig del av utredningen, som skal være ferdig høsten 2022. Utredningen skal gi svar på når en innføring av nullutslippssone er mulig, vurdere behov for avbøtende tiltak, unntak og eventuelle ordninger som kan stimulere til raskere omstilling.

- Det legges opp til at forbudet mot å kjøre inn i nullutslippssonen først vil omfatte lette kjøretøy, som personbiler og varebiler, fordi denne teknologien er moden. Tunge kjøretøy vil fases inn på et noe senere tidspunkt, sier assisterende prosjektleder for nullutslippssone i Bymiljøetaten, Snorre Vaagland.

Han legger til at tunge kjøretøy med biogass vil kunne kjøre inn i nullutslippssonen. I tillegg vil det være naturlig å gi unntak for mennesker med funksjonsnedsettelser, utrykningskjøretøy og beredskap- og sikkehetskjøring til nødvendig nullutslippsteknologi er på plass.

Mer informasjon om prosjektet og utredningen finnes på Oslo kommunes nettside om nullutslippssone.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: