Tilknytningsavgiften for drosjer kompenseres

Publisert

Forskriften for justert kompensasjonsordning for perioden 01.11.21 til og med 28.02.22 ble offentliggjort 28.01.22. Den nye forskriften åpner for at innehavere av drosjeløyver får kompensert hele sentraltilknytningsavgiften.

Dette fremgår av forskriftens § 3-2 punkt 15. Tidligere har man kun fått kompensert delen av tilknytningsavgiften relatert til sentralenes faste kostnader.

- Dette er en positiv forbedring som er i tråd med NHO Transports notat til næringsministeren og samferdselsministeren datert 17.12.21. Det ble også gjentatt i foreningens høringssvar om ny ordning datert 03.01.22, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Ny forskrift:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: