Positivt møte om alternativer til taksameter

Nyhet, Næringspolitikk, Taxi, Kollektivtransport

Publisert

NHO Transport hadde torsdag 18. mars møte med Samferdselsdepartementet om arbeidet som nå pågår for å utrede alternativer til taksameter. NHO Transport ga flere innspill om taksameterbruk i praksis. Dette inkluderte sporing av pengestrømmene og hvilke øvrige funksjoner taksametrene ivaretar.

Det var satt av litt over en time til møtet torsdag 18. mars, og NHO Transport var invitert for å komme med drosjesentralenes perspektiv på bruken av taksameteret i dag. Møtet kommer i lys av at departementet tidligere i mars hadde nedsatt en arbeidsgruppe for videre utredning av alternativer til taksameter. Arbeidsgruppens mandat er spesielt å se på de utfordringene som kom frem i to høringer om alternativer til taksameter høsten 2020.

På møtet ble det belyst blant annet hvilke funksjoner taksameteret dekker i dag, bruken i praksis, hvordan det fungerer som informasjons- og trafikkstyringsverktøy, hvordan drosjesentraler forholder seg til taksameteret og utfordringer ved bruk. Erfaringer etter dereguleringen 01.11.2021 ble også gjennomgått.

NHO Transport vil videre følge arbeidet med utredning av alternativer til taksameter nøye. Arbeidsgruppen skal fullføre sitt arbeid innen midten av juni.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: