Oppdatert veileder for turbussoppdrag

Publisert

Færre restriksjoner gir økt turbussaktivitet. NHO Transport har nå oppdatert sin veileder for trygg turbusstransport.

Folkehelseinstituttet publiserte 28. juni en oppdatert smittevernveileder for kollektivtransport med buss, tog, trikk, t-bane og taxi. NHO Transport har på bakgrunn av denne oppdatert sin bransjespesifikke veileder for trygg turbusstransport.

NHO Transport publiserte i første omgang sin veileder for trygg turbusstransport i november 2020, som senere har blitt oppdatert i tråd med nye anbefalinger restriksjoner fra myndighetene. Folkehelseinstituttet oppdaterte sin veileder for kollektivtransport mandag 28. juni, som gjelder for majoriteten av kollektive transportmidler.

I henhold til oppdateringen fra Folkehelseinstituttet, har nå også NHO Transport oppdatert sin bransjespesifikke veileder for trygg turbusstransport. 

Den viktigste oppdateringen er at det for kommersielle reiser, typisk klasse III-busser, presiseres fra NHO Transport at inntil 70 prosent av kapasiteten om bord kan benyttes av kjøretøyey. Vaksinasjonsgrad og beskyttelsen i befolkningen øker, og erfaringsmessig er flere passasjerer i samme husstand eller kohort. Disse kan dermed sitte ved siden av hverandre.

Les den oppdaterte veilederen av 30 juni 2021 her.

Oppdatert veileder er også tilgjengelig på engelsk her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: