Ny smittevernveileder for kollektivtransport

Publisert

Kollektivtrafikken følger gjenåpningen av resten av samfunnet. Helsemyndighetene har oppdatert smitterådene for kollektivreiser. Foto: Jofri Lunde.

Folkehelseinstituttet har i dag publisert en oppdatert smittevernveileder for kollektivtransport med buss, tog, trikk, t-bane og taxi. Veilederen gir råd om hvordan virksomheter kan ivareta smittevernet for passasjerer og sjåfører når samfunnet gradvis gjenåpnes.

Den oppdaterte veilederen refererer til nasjonale smitteverntiltak med trinn 3 i regjeringenes gjenåpningsplan og smitteverntiltak på grunn av lokal smittesituasjon. Den gir praktiske råd for å redusere risikoen for smitte generelt og forsterkede smittetiltak ved økt smitterisiko i et avgrenset område.

En meter avstand mellom passasjerer er anbefalt og bør fortsatt tilstrebes, spesielt på reiser over en times varighet. Unngå å bruke hele kapasiteten i transportmidlet, er et av rådene i veilederen.

For kommersielle reiser, typisk klasse III-busser, mener NHO Transport at inntil 70 prosent av kapasiteten om bord kan benyttes ved trinn 3 i gjenåpningsplanen. Vaksinasjonsgrad og beskyttelsen i befolkningen øker, og erfaringsmessig er flere passasjerer i samme husstand eller kohort. Disse kan dermed sitte ved siden av hverandre.

Det er ikke et generelt påbud om munnbind i kollektivtransporten, ifølge veilederen. God ventilasjon er et tiltak, og åpning av dører og vinduer bidrar til utskifting av luften. 

Les veilederen på Folkehelseinstituttets side.

Les også NHO Transport sin oppdaterte veileder for trygg turbusstransport her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: