Omkamp om taksametre

Nyhet, Næringspolitikk, Taxi, Kollektivtransport

Publisert

Samferdselsdepartementet har opprettet en ny arbeidsgruppe for igjen å se på alternativer til taksametre for bruk i drosjer. Departementet sendte opprinnelig ut et forslag på høring sommeren 2020, men det var delte tilbakemeldinger på forslaget. I tillegg har det ifølge departementet blitt avdekket noen nye problemstillinger etter forrige høringsrunde.

Dette fremkom under Samferdselsdepartementets møte for drosjenæringen 08.03.21. Departementet sendte også ut en pressemelding om saken etter møtet, og denne inneholdt konkret mandat for utvalget. Arbeidsgruppen har fått 15.06.21 som frist for sitt arbeid.

- Det er positivt at Samferdselsdepartementet lytter til innsigelser fra en høringsrunde og tar en ny vurdering. NHO Transport og foreningens medlemsbedrifter har hele tiden vært opptatt av at en ny kontrollenhet til erstatning for taksametre må være fysisk tilkoblet kjøretøyet for å minimalisere faren for skatte- og avgiftsunndragelser, og mye tyder på at den nye arbeidsgruppen vil foreslå krav om en slik tilkobling, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Møtet 08.03.21 var en oppfølging av Samferdselsdepartementets møte for drosjenæringen 26.11.20, og møtet ble denne gangen ledet av statssekretær John-Ragnar Aarset. Erfaringene etter reformen per 01.11.20 ble også diskutert, og NHO Transport påpekte at antall oppdrag var redusert med 50 prosent i perioder. På den annen side har antall løyver økt med 20-25 prosent etter 01.11.20, og kombinasjonen av redusert etterspørsel og økt tilbud gjør situasjonen svært krevende for sentraler, løyvehavere og sjåfører.

- Økt kontrollvirksomhet ble også etterlyst. På møtet 26.11.20 var det enighet om at omfattende kontrollvirksomhet var viktig for å avdekke skatte- og avgiftsunndragelser og for å sikre at alle kravene til kjøretøy og sjåfør ble overholdt, men aktørene har ikke registrert noen slik økning i kontrollaktiviteten, sier Stordrange.

På den positive siden ble det trukket frem at inntektssikringen for næringsdrivende var forlenget til 30.06.21. Den nye beregningen av arbeidstid ved søknad om dagpenger ble også oppfattet som positiv for sjåførene, som har lang ventetid mellom oppdragene. Kompensasjonsordningens treffsikkerhet overfor drosjenæringen ble også diskutert.

- Ordningen har faktisk blitt forbedret ved at krav om egenandel på kroner 10.000 er fjernet. Det samme er klausulen om minimumsbeløp for utbetaling på kroner 5.000. Imidlertid savner også drosjenæringen en likebehandling av leasingavgifter og egen- eller bankfinansiering. Denne forskjellsbehandlingen av finansieringsformer gir uheldige konkurransevridende effekter både i drosje- og turbussnæringen, avslutter Stordrange.

Les pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet her.

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: