Nye regler for yrkessjåfører

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

Regjeringen har strammet in Covid-19-reglene for yrkessjåfører. Blant annet skal yrkessjåfører bruk munnbind når de er ute av kjøretøyet og kan treffe andre mennesker. Reglene er primært beregnet for godssjåfører.

NHO Transport har på denne bakgrunn blitt bedt av Samferdselsdepartementet om å videreformidle følgende informasjon:

Regjeringen har i dag varslet nye tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset. Det innføres krav om at yrkessjåfører som er unntatt krav om negativ test,  jf. covid-19-forskriften § 4 d andre ledd bokstav e og karantene i arbeidstiden,  jf.  § 6b femte ledd, pålegges å bruke munnbind i alle situasjoner der de er ute av bilen på steder der det er andre mennesker.

Ny § 6b sjette ledd vil heretter lyde:
"Yrkessjåfører i langtransport og togpersonell kan gjennomføre karantenen i fritiden i enerom i kjøretøyet eller toget som er egnet for overnatting. Yrkessjåfører i langtransport skal bruke munnbind når de er ute av bilen og det kan oppstå nærkontakt med andre mennesker."

Påbudet gjelder fra midnatt, natt til tirsdag 23.  februar.

Samferdselsdepartementet ber om at organisasjonene kommuniserer de nye reglene til sine medlemmer, slik at yrkessjåfører som ankommer Norge er forberedt på kravet om bruk av munnbind.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: