KS og NHO vektlegger kollektivtrafikken i regjeringsinnspill

NHO og KS ønsker levende lokalsamfunn og gir anbefalinger fra både privat og offentlig sektor.

KS og NHO foreslår tiltak for å fremme grønn omstilling, tilrettelegge for et verdiskapende næringsliv, bærekraftige velferdstjenester og et inkluderende arbeidsliv i hele landet. Kollektivtrafikken er en viktig del av løsningen.

I et felles innspill ber NHO og KS den påtroppende regjeringen blant annet om å:

  • Videreutvikle byvekstavtalene og sikre høye kollektivandeler i byene av hensyn til fremkommelighet, klima og miljø.
  • Fremme både grønn næringsutvikling og klimakutt i ferje-, båt- og kollektivtrafikken ved å sikre rammevilkår som skalerer lav- og nullutslippsløsninger på en måte som gir gode incentiver for både bedrifter og kommuner.
  • Gjennomføre et fylkesveiløft fra og med 2022 slik at fylkeskommunene settes i stand til å redusere vedlikeholdsetterslepet, og ruste opp fylkesveinettet for blant annet bedre sentrale næringsveier.

Les alle innspillene til ny regjering på ks.no eller på nho.no.

- Takk til NHO og KS som fremhever kollektivtrafikkens rolle for å ha god, klima- og miljøvennlig mobilitet i hele Norge. NHO Transport håper den nye regjeringen vil styrke kollektivtrafikkens konkurransekraft og rammebetingelser, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: