Kritisk til danske kabotasjeregler

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

Det vrimler stort sett av utenlandske turbusser i Norge under en normal sommersesong. Utydelige kabotasjeregler gir ingen begrensninger på tillatt antall dager med opphold i landet.

EU-kommisjonen har bedt Danmark om å avvikle eller endre sine kabotasjeregler for turbusser. Landet innførte 01.11.19 en begrensning på utenlandske turbussers kabotasjevirksomhet på syv dager per måned. Etter syv dager må bussene ut av Danmark og vente i 30 dager før eventuell retur.

EU-kommisjonen påpeker at kabotasjens lovlighet må vurderes ut fra varighet, frekvens, lengde og grad av kontinuitet. Den danske begrensningen kan ut fra dette ekskludere lovlig kabotasje ut fra EUs definisjon og regelverk. Danmark har nå to måneder på å svare kommisjonen.

- En informert kilde i Brussel hevder at EU-kommisjonen sannsynligvis ikke vil prioritere denne saken særlig høyt. Det er dermed mulig at EU vil "bøye av" hvis Danmark gir en utfyllende og grundig begrunnelse for innføring av dagens regelverk. Dette vil bli avklart i løpet av høsten, og det vil dermed være mulig for Norge å innføre tilsvarende regler i god tid før neste års turistsesong starter, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Han tilføyer at det beste nok ville vært om EU innførte felles regler for alle land. Dette er gjort på godssiden, og disse reglene har til og med blitt strammet inn de siste årene.

- Det vil imidlertid ta lang tid før EU-systemet klarer å bli enige om eventuelle felles regler. Hensikten med kabotasjereglene er å hindre tomkjøring av miljøvennlig årsaker. Da burde man i hvert fall umiddelbart innføre krav om at man skal ha passasjerer i bussene ved grensepassering. Kjøring av tomme busser fra Latvia til Vestlandet for å ta kabotasjeoppdrag er neppe i tråd med intensjonen om å minimalisere tomkjøring, sier Stordrange.

Les EU-kommisjonens henvendelse til Danmark her..

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: