Foto:

Kollektivtrafikken nesten halvert under covid-19

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

Antall kollektivreiser ble bortimot halvert under pandemien i 2020. Flere syklet eller brukte privatbilen enn normalt. Foto: Morten Wanvik. Foto:

Antall passasjerer med kollektivtrafikken ble nesten halvert under pandemien i 2020. Av de store byområdene ble Akershus hardest truffet. Nedgangen i 2021 ser ut til å bli like stor, slik at fylkenes billettinntekter vil falle med minst fire milliarder kroner sammenlignet med 2019.

Dette viser rapporten «Vil covid-19 pandemien gi en langsiktig nedgang i kollektivtrafikken?» laget av rådgivingsselskapet Stakeholder AS på oppdrag fra NHO Transport.

- Rapporten viser at det er en risiko for at mange har utviklet nye reisevaner og velger å kjøre bil når myndighetene igjen åpner samfunnet. Dette vil skape usikkerhet om kollektivtrafikkens finansiering, rolle og fremtid. Derfor er det viktig at politiske myndigheter raskest mulig slår fast at den positive trenden med økende kollektivtrafikk vi hadde før pandemien skal fortsette også etter at den er over, sier administrerende direktør i NHO Transport Jon H. Stordrange.

Klar nedgang i byene
Rapporten baserer seg på tall for 2020 fra Ruter, AtB, Skyss og Kolumbus.

Klar nedgang i byene

Rapporten baserer seg på tall for 2020 fra Ruter, AtB, Skyss og Kolumbus.

 • Ruter:
  Akershus: Passasjerbelegg på 53 prosent av normalt i ukene 11-52
  Oslo: Passasjerbelegg på 57 prosent av normalt i ukene 11-52

 • AtB (Stor-Trondheim):
  Passasjerbelegg på 57 prosent sammenlignet med 2019 i ukene 11-52

 • Skyss (Bergen med omland):
  Passasjerbelegg på 62 prosent sammenlignet med 2019 i ukene 11-52

 • Kolumbus (Nord-Jæren):
  Passasjerbelegg på 67 prosent sammenlignet med 2019 i ukene 11-52

Kan påvirke utviklingen
Rapporten legger til grunn at myndighetenes gjentatte råd om å unngå kollektive transportmidler vil opphøre 1. september 2021. Det antas at det vil bli en motvillig tilpasning til en ny normal som ligger cirka 10 prosent under passasjertallet i 2019.

Flere vil føle ubehag ved å sitte trangt sammenlignet med tidligere, men på den annen side vil økt trafikk på veiene gi mer kø og lengre reisetid for personbilen. Det er avveiningen mellom disse to forholdene som vil styre utviklingen, hvis det ikke treffes tiltak for å bedre kollektivtilbudet.

- Erfaringene viser at et bedre tilbud gir flere reisende, og på den måten oppstår en god sirkel. Nå er det viktig at myndighetene er tydelig på hva de vil, slik at vi kan bruke denne pandemien til å redusere ulempene med privatbilisme i og rundt de store byene, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport Jofri Lunde.

Rapporten viser også at det har vært en betydelig økning i bruk av sykkel:

 • Oslo + 35 prosent
 • Bergen + 29 prosent
 • Trondheim + 13 prosent

I Stavanger har det vært en nedgang i sykling på åtte prosent, men Stavanger har hatt praktiske problemer med trafikktellerne i to måneder.

Les mer i rapporten.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: