NHO Transport

Innhold

Grønt landtransportprogram er etablert

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

20 bransjeorganisasjoner, deriblant NHO Transport, har tegnet medlemskap i Grønt landtransportprogram. Programmet er et samarbeid mellom næringslivet og myndighetene og skal bidra til konkrete løsninger for å kutte klimautslippene fra næringstransporten.

Grønt landransportprogram arrangerte sitt første ordinære medlemsmøte med NHO i spissen 13.01.21. Det var kun få dager etter at regjeringen la frem en Klimaplan med mål om halvering av klimagassutslippene fra transportsektoren innen 2030.

Kunnskap og effektive virkemidler
Ambisiøse klimamål, men mangel på løsninger og virkemidler i næringstransporten er noe av bakgrunnen for at programmet ble etablert. Det er behov for mobilisering og kunnskapsdeling på tvers av alle næringsaktørene, og mer systematisk samarbeid med myndighetene.

- NHO Transport har høye forventninger til Grønt landtransportprogram. Det blir en viktig arena for kunnskap om teknologistatus for de ulike delene av næringstransporten og dialog med myndighetene om målrettede virkemidler og tiltak slik at klimamålene kan nås. Næringstransporten må også bli en del av en sirkulær økonomi, som har null eller lave utslipp gjennom livsløpet, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport Jofri Lunde. 

Samler næringsaktører og verdikjeder
Programmet er basert på modellen fra Grønt skipsfartprogram og skal jobbe for å:

  • Stimulere et bredt teknologiskifte i næringstransporten
  • Øke konsensus om løsninger som kan skaleres og tas i bruk
  • Sikre lønnsomme utslippskutt gjennom økt etterspørsel i markedet etter grønnere transportløsninger
  • Skape og opprettholde grønne arbeidsplasser

Medlemmene i landtransportprogrammet favner om et bredt spekter av næringer. Klima- og miljødepartementet har bevilget en million kroner til oppstarten av programmet. Programmet har en planlagt varighet på 5 år og søker partnerbedrifter fra hele verdikjeden.

Les mer i vedtektene til programmet.

Les også NHO Transports innspill til regjeringens Klimaplan 2021-2030.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: