Færre kollektive reiser og lavere billettinntekter i 2020

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

Når samfunnet åpner etter pandemien, er målet at flere igjen skal reise kollektivt. Foto: Jofri Lunde.

Tallenes tale fra Statistisk sentralbyrå er klar: I fjor ble det registrert nærmere 450 millioner kollektivreiser i Norge, en nedgang fra totalt 718 millioner reiser i 2019. Endrede reisevaner som følge av koronatiltak er hovedårsaken til dette trendbruddet.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har presentert en fyldig årsoversikt for kollektivtransporten. Den viser en nedgang på 37 prosent i antall reiser med buss, bane og båt fra 2019 til 2020.

Omtrent to tredjedeler av kollektivtransporten foregår med buss. Buss hadde også størst nedgang i antall passasjerer, med 144 millioner færre reiser enn året før.

Samlede billettinntekter til kollektivtrafikken falt med 44 prosent og utgjorde i 2020 totalt 8,5 milliarder kroner.

SSB forklarer nedgangen med de ulike nasjonale og lokale tiltakene som ble innført for å håndtere koronasituasjonen siden midten av mars i fjor.

-Høye kollektivandeler er viktig får å redusere kø, luftforurensing, støy, ulykker og klimagasser i byområdene. Derfor er det viktig at kollektivtrafikken gjenvinner og styrker sin posisjon, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport Jofri Lunde.

Les SSBs statistikkanalyse.

Les rapporten "Vil covid-19 pandemien gi langsiktig nedgang i kollektivtrafikken?"

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: