En rettferdig kompensasjonsordning

Stortingsrepresentanter fra Fremskrittspartiet har fremmet et såkalt Dokument 8-forslag i Stortinget om likebehandling av turbusselskaper når det gjelder finansieringsform. NHO Transport har støttet forslaget i et notat til Stortingets næringskomite. Foreningen har også skissert hvordan turbusselskapene med egen- eller bankfinansiering kan kompenseres på en enkel måte.

Dagens kompensasjonsordning medfører at turbusselskaper får kompensert leasingavgifter fullt ut, men ikke avskrivninger eller avdrag ved egen- eller bankfinansiering. NHO Transport har påpekt denne skjevheten siden dagens kompensasjonsordning ble lansert 03.04.20. Forskjellsbehandlingen medfører en uheldig konkurransevridning og utarmer turbusselskaper med egen- eller bankfinansiering.

- Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som sammen har flertall på Stortinget, fattet et anmodningsvedtak 19.01.21. I vedtaket bes regjeringen om å innarbeide 24 ulike punkter i neste krisepakke, som skulle lanseres 29.01.21. Ett av disse punktene var likebehandling av turbusselskapene uavhengig av finansieringsform, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Han tilføyer at regjeringen ikke hadde fulgt opp dette punktet da siste krisepakke ble presentert 29.01.21. Da Stortinget skulle behandle krisepakken i februar, ble ikke Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Senterpartiet enige om et konkret forslag.

- Dette viser at det er flertall på Stortinget for å gjøre kompensasjonsordningen mer rettferdig for turbussnæringen, og Dok 8-forslaget gir flertallet et godt grunnlag for å fatte et konkret vedtak. Det har også vært reist spørsmål om hvordan man kan kompensere turbusselskaper med egen- eller bankfinansiering i ettertid uten for mye arbeid for både myndighetene og turbussaktørene. NHO Transport foreslår dermed en enkel modell basert på en engangskompensasjon for perioden mars 2020 til september 2021, sier Stordrange.

I notat til næringskomiteen gis det også en bekrivelse av turbussnæringens betydning og situasjon. Det blir også fremhevet at næringen vil ha gode utviklingsmuligheter hvis aktørene overlever Covid-19-pandemien og norske myndigheter innfører de samme kabotasjebegrensningene som Danmark.

Les notat her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: