Foto:

Ekstra bevilgninger i Revidert nasjonalbudsjett

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

Revidert nasjonalbudsjett skal etter planen vedtas i Stortinget 18.06.21. Foto:

Regjeringen la i dag frem forslag til Revidert nasjonalbudsjett for 2021. De fleste støtteordninger vil bli forlenget til utgangen av september eller oktober, og det blir bevilget ytterligere midler til persontransport.

Redusert merverdiavgiftssats for persontransport blir videreført til og med 30.09.21, noe som kommer alle NHO Transports medlemsbedrifter til nytte. I tillegg forlenges kompensasjonsordningen til utgangen av september, noe som er svært viktig for tur- og flybussaktører pluss drosjenæringen. Det blir imidlertid noen justeringer av ordningen, og regjeringen forbeholder seg retten til å avvikle ordningen tidligere for enkelte bransjer hvis utviklingen blir mer positiv enn forventet.

1.531 millioner ekstra til fylkeskommunal kollektivtrafikk
Det foreslås 1.531 millioner ekstra til fylkeskommunene for å kompensere billettinntektstapet innen den fylkeskommunale kollektivtrafikken. I tillegg får fylkeskommunene 950 millioner i frie skjønnsmidler, og deler av dette beløpet kan kanaliseres til kollektivdrift. Disse beløpene kommer i tillegg til 1.250 millioner bevilget i statsbudsjettet for 2021.

- Dette er positivt, men vil neppe dekke hele inntektstapet for 2021 hvis ikke antall betalende passasjerer øker dramatisk etter sommerferien. Med dagens passasjerbelegg vil disse midlene dekke tapet til utgangen av august. KS og Kollektivtrafikkforeningen har estimert et totalt behov for 4.375 millioner i kompensasjon for hele 2021. Regjeringen åpner imidlertid for å øke bevilgningen etter hvert som man har mer informasjon om passasjerutviklingen til høsten, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

27,7 millioner ekstra til ekspressbussene
Regjeringen foreslår også 27,7 millioner ekstra til kommersielle buss- og båtselskaper for å kompensere redusert kapasitetsutnyttelse ut fra smittevernhensyn. Dette beløpet kommer i tillegg til 100 millioner gitt i opprinnelig statsbudsjett.

- Det er veldig positivt at regjeringen forlenger støtteordningen til utgangen av oktober. Det er samtidig gledelig at regjeringen endelig anerkjenner ekspressbussenes betydning og rolle i sin omtale av næringen. Så endelig har vi fått satt ekspressbussene på politikernes dagsorden, sier næringspoltisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: