NHO Transport

Innhold

Ber om økt kompensasjon til kollektivtrafikken

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport har tatt initiativ til en ny henvendelse til regjering og Storting om økt kompensasjon til den fylkeskommunale kollektivtrafikken for tapte billettinntekter. Partene ber denne gangen om 1.150 millioner. Beløpet kommer i tillegg til 1.250 millioner, som ble bevilget i statsbudsjettet for 2021.

Den fylkeskommunale kollektivtrafikken fikk i alt 4.600 millioner i kompensasjon for 2020. Kollektivtrafikken er definert som en samfunnskritisk funksjon, og kompensasjonen gjorde det mulig å opprettholde kollektivtilbudet i tråd med myndighetenes pålegg.

- I perioder med strenge restriksjoner har antall reisende vært nede i 20 prosent sammenlignet med tilsvarende perioder i 2019. I fjor sommer og tidlig høst lå andelen på rundt 50 prosent. Dette har selvsagt påvirket billettinntektene, som dekker i underkant av 50 prosent av de totale kostnadene ved kollektivdrift, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Estimater utført av oppdragsgiverne viser at næringen totalt vil tape 2.400 millioner i billettinntekter i første halvår. Dette dekker all fylkeskommunal kollektivdrift og dermed buss, sporvei, t-bane, hurtigbåter og ferjer. Henvendelsen til regjering og Storting er dermed også signert av NHO Sjøfart, Spekter og arbeidstakerorganisasjonene.

- Regjeringen skal legge frem en ny krisepakke med økonomiske tiltak som følge av pandemien 29.01.21. Vi håper at økt kompensasjon til kollektivdrift blir med i dette forslaget. Hvis ikke, håper vi at Stortinget vil plusse på disse midlene under sin behandling, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde.

I notatet blir det også påpekt at den fylkeskommunale kollektivtrafikken vil trenge ytterligere midler når Covid-19-pandemien er over. Eksakt beløp vil partene komme tilbake til.

- Når Covid-19-pandemien er over, må vi starte et omfattende arbeid for å få reisende tilbake og dermed reetablere tidligere kollektivandeler. Mange har begynt å sykle eller gå, og andre vil benytte hjemmekontor i større grad enn tidligere. Dette er positivt fordi det bidrar til lavere utslipp og mindre press på kollektivtrafikken i rushtidsperiodene. Utfordringene blir primært å få reisende til å erstatte bilen med kollektivmidler. Dette er helt nødvendig for at Norge skal kunne oppfylle sine miljø- og klimaforpliktelser, sier Stordrange.

Les notatet her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: