Organisasjonene ber om forkortet arbeidsgiverperiode

Illustrasjon: NHO.

Myndighetenes klare budskap om at man skal holde seg hjemme ved mistanke om covid-19-smitte har medført en kraftig øking i sykefraværet. Arbeidslivets parter ber dermed i et brev til regjeringen om gjeninnføring av ordningen med tre dagers arbeidsgiverperiode ved covid-19-relaterte fravær.

Brevet er signert av KS, Spekter, Virke og NHO. Innholdet støttes også av alle hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden, LO, YS, Unio og Akademikerne. Det understrekes i brevet at det høye sykefraværet medfører store problemer for den daglige driften i mange bedrifter og institusjoner. Dette gjelder spesielt for de arbeidskraftintensive bedriftene, og arbeidsgivers kostnader akselererer.

- Vi håper at organisasjonene blir hørt og at tre dagers-regelen gjeninnføres raskt. Sykefravær er spesielt kostbart for busselskapene, som må betale lønn til både den hjemmeværende ansatte pluss en vikar, som også muligens skal ha overtidsgodtgjørelse. Det er heller ikke lett å få tak i en vikar på veldig kort varsel og dermed påløper bøter fra oppdragsgivere for innstilte avganger eller forsinkelser, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Les brevet her   

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: