Ber om avklaring på anbudspraksis for drosjetransport

Nyhet, Næringspolitikk, Taxi, Kollektivtransport

Publisert

NHO Transport har i et brev til Samferdselsdepartementet bedt om avklaring på anbudspraksis rundt eneretter i drosjetransport. Foto: Lørenskog kommune.

NHO Transport har bedt Samferdselsdepartementet avklare hvordan fylkeskommunene kan gjennomføre anbud på eneretter for drosjetransport i områder med lav befolkningstetthet. Foreningen stiller i et brev spørsmål ved om det er hensiktsmessig og lov å koble sammen eneretten og bestilling av offentlig finansierte transporttjenester som skoleskyss i én kontrakt.

Eneretter for drosjetransport ble innført som en del av drosjereformen 01.11.20 og er hjemlet i yrkestransportlova.

Drosjetilbudet må finansieres
Hensikten med eneretter er å sikre et tilstrekkelig drosjetilbud til innbyggerne i kommuner hvor det ikke anses å være et dekkende kommersielt drosjemarked. Dette må fylkeskommunene finansiere uten at det går ut over kostnadsnivået til skoleskyss eller andre transporttjenester.

- Avtaler om transporttjenester bør innrettes på en måte som totalt sett gir god samfunnsøkonomi og bedriftsøkonomi, og som ikke minst sikrer brukerne et formålstjenlig transporttilbud med god kvalitet og forutsigbarhet, sier administrerende direktør i NHO Transport Jon H. Stordrange.

Hva kan og bør samles i ett anbud?
En av fylkeskommunene har nå valgt å kombinere utøvelsen av eneretten med rammeavtaler for offentlige transporttjenester i ett anbud. NHO Transport er i brevet til departementet kritisk til denne tilnærmingen.

- Offentlig finansiert skole- og bestillingstransport og plikt til å levere et generelt drosjetilbud til publikum er etter vår vurdering ikke ensartede tjenester. Tjenestene har ulike formål og rammevilkår. De betjenes vanligvis av ulike bedrifter i markedet. Dette tilsier at det bør inngås separate avtaler, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport Jofri Lunde.

Forholdet til konkurranseloven har også relevans. Hvis leverandører må samarbeide for å løfte en leveranse, kan resultatet bli at konkurransen begrenses.

NHO Transport har gjort Samferdselsdepartementet og andre offentlige aktører oppmerksom på disse problemstillingene. Foreningen ber departementet om en vurdering i forbindelse med fylkeskommunenes forestående utlysninger.

Les brevet sendt 21.01.21.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: