Foto:

Både tomme og overfylte busser bør unngås

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

Foto:

Aftenposten hadde 01.09.21 en spissformulert lederartikkel med overskriften "ingen vits i å tømme penger over tomme busser". NHO Transport har imøtegått avisens argumenter i et svarinnlegg i Aftenposten 06.09.21.

Aftenposten viser til at Oslo og Viken har bedt om forlenget statlig støtte etter pandemien slik at kollektivnæringen kan tilpasse seg nye reisevaner og -behov. Uten ytterligere støtte kan det ifølge Oslo og Viken bli "betydelige kutt i rutetilbudet".

Aftenposten hevder på sin side at "Ruter er nødt til å forberede seg på en hverdag der færre bruker deres transporttilbud daglig". På denne bakgrunn må både billettsystemene fornyes og rutetilbudet reduseres, noe som må gjøres straks pandemien er over og dermed uten en tilpasningsperiode.

I sitt svarinnlegg trekker NHO Transport frem konsekvensene av et redusert kollektivtilbud. Bilbruken har økt i løpet av pandemien, og omfattende bilbruk vi føre til kø og redusert fremkommelighet for nyttetransporten. De reisende vil bruke mer tid til og fra jobb, noe som er negativt for samfunnsøkonomien.

Elbiler er heller ikke løsningen fordi disse bidrar også til kø, støy, støv og ulykker i byene. Det viktigste er imidlertid at økt bilbruk og redusert kollektivtilbud vil gjøre det ekstra vanskelig å innfri Norges klimaforpliktelser og miljømål.

Foreningen understreker også at reisebehovene vil endre seg etter pandemien, og en tidsbegrenset støtte er dermed nødvendig for å tilpasse det totale tilbudet til nye behov. Passasjerene vil i fremtiden endre reisemønstre og unngå trengsel, og dermed må både kapasitet og ruteopplegg justeres slik at man unngår både "tomme og overoppfylte" busser.

Les innlegget her

NHO Transports innlegg kan også leses på aftenposten.no (tredje innlegg på siden)

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: