NHO Transport

Innhold

Veileder for trygge kollektivreiser

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

Samferdselsminister Knut Arild Hareide presenterte i dag myndighetenes veileder for smittevern ved reiser med buss, bane og båt. Opptil 50 % av passasjerkapasiteten bør benyttes inntil videre for å ivareta anbefalt avstand om bord på transportmiddelet.

Veilederen gir faglige råd om forsvarlige kollektivreiser for passasjerer og ansatte i forbindelse med covid-19. Den vil bli oppdatert ved behov.

- Når samfunnet gradvis gjenåpnes, er det behov for å gjenvinne passasjerenes tillit til å reise kollektivt. Derfor er det viktig med en slik offisiell og faglig fundert veileder, og det var positivt at helsemyndighetene understreket at det er smittemessig trygt å reise kollektivt når veilederen blir fulgt, sier Jon H. Stordrange, administrerende direktør i NHO Transport.

Hygiene- og avstandskrav for passasjerer

Kun friske personer skal benytte offentlig kommunikasjon, og passasjerene skal overholde generelle råd om hånd- og hostehygiene.

Det anbefales en meters avstand mellom passasjerene. De bør sitte/stå spredt, for eksempel på annethvert sete, men de som bor sammen kan også sitte sammen. Felles kontaktpunkter om bord bør rengjøres hyppig, flere ganger daglig.

Ansatte ivaretas

Veilederen angir hvordan det tilrettelegges for å unngå at sjåfører og andre ansatte smittes. De bør tilstrebe å holde minimum en meters avstand til passasjerene.

Kontaktløs billettering og betaling anbefales. Det kan være hensiktsmessig å beskytte ansatte med pleksiglass eller lukket dør foran i transportmiddelet, ifølge veilederen.

Behov for økt kapasitet

Samferdselsminister Hareide måtte under presentasjonen av veilederen vedgå at kjøring med halv kapasitet ville medføre behov for flere busser. Han var imidlertid mer vag når det gjaldt finansieringen av ekstra kostnader, men hevdet at Samferdselsdepartementet hadde god dialog med fylkeskommunene og transportbransjen om dette.

- Folkehelseinstituttet har tatt hensyn til flere av NHO Transports innspill til veilederen. Den samsvarer også i stor grad med anbefalingene i Kollektivtrafikkforeningens veileder for transport i offentlig regi, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport.

Les veilederen Folkehelseinstituttets nettside.

Les veilederen i pdf-format (obs at den kan bli endret)

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: