NHO Transport

Innhold

Lanserer smitteveileder for kollektivtrafikk

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å utarbeide en veileder for å minimalisere faren for Covid-19-smitte ved kollektivreiser. Veilederen skal være klar allerede torsdag 30.04.20, og NHO Transport har gitt innspill til arbeidet.

Folkehelseinstituttet informerte om sitt oppdrag på et møte 27.04.20, hvor NHO Transport hadde to deltakere. Instituttet hevdet at veilederen skal være av generell karakter, og det var ennå uklart om eksempelvis drosjene skulle inkluderes i arbeidet. Luftfarten vil imidlertid få en egen veileder, som vil bli klar på et tidligere tidspunkt.

- Kollektivtrafikkforeningen lanserte 24.04.20 en egen veileder, og NHO Transport har bidratt i utformingen av denne. Det er rimelig å anta at Folkehelseinstituttet vil skjele til denne i sitt arbeid. Kollektivtrafikkforeningens veileder omhandler kollektivtrafikk i offentlig regi og er dermed ikke førende for ekspress- og flybusser og andre transporttjenester uten offentlig avtale, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde.

På Folkehelseinstituttets møte understreket NHO Transport at fordøren fortsatt må være stengt av hensyn til sjåførene. Kontantfriheten må også opprettholdes i dagens situasjon, og sjåførene kan ikke påse at passasjerene etterlever retningslinjene.  

- Vi spurte også om hvor forpliktende retningslinjene skulle være og om noen ville kontrollere at disse ble overholdt. Det bør også presiseres hvor lenge retningslinjene skal gjelde og hvordan disse skal fases ut etter hvert som samfunnet normaliseres, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Foreningen tok også opp myndighetenes råd om ikke å reise kollektivt. Stadig gjentatte advarsler om dette kan få store og langvarige negative konsekvenser.

- En oppfatning om at det er smittefarlig å reise kollektivt vil nok henge igjen lenge etter at Covid-19-faren er over. Det vil dermed bli vanskelig å få passasjerene til å gjenoppta gamle reisevaner, og økt bilbruk vil føre til mer kø, noe som er samfunnsøkonomisk problematisk fordi folk tilbringer tid i kø fremfor å gjøre produktivt arbeid. I tillegg vil det bli enda vanskeligere å realisere Norges ambisiøse miljø- og klimaforpliktelser, avslutter Stordrange.

Les Kollektivtrafikkforeningens veileder her.

Les NHO Transports innspill til Folkehelseinstituttet her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: