Samarbeidsavtale med NAV om inkludering

NHO Transport og NAV skal samarbeide om å dekke rekrutteringsbehovet i persontransporten. Avtalen ble signert 27.02.20 av Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport, og Kjell Hugvik, arbeids- og tjenestedirektør i NAV. Foto: Kristin Braadvig, NAV.

NAV og NHO Transport har inngått en intensjonsavtale som skal sikre at flere uten jobb kommer inn i arbeidslivet. Avtalen skal legge til rette for lokalt samarbeid mellom NAV og medlemsbedriftene til NHO Transport om rekruttering, inkludering og kvalifisering av arbeidssøkere. Årlig er det behov for 1000 nye bussjåfører i Norge.

- Jeg er glad for vi nå har inngått et formalisert samarbeid med NHO Transport. Dette vil gi bedriftene økt tilgang på nødvendig arbeidskraft, sier Kjell Hugvik, arbeids- og tjenestedirektør i NAV.   

Avtalen innebærer at medlemsbedriftene i NHO Transport kan melde behov for arbeidskraft til NAV, og at NAV finner og avklarer kandidater opp mot kompetansebehovet. Avtalen gir også muligheter for tettere samarbeid om inkludering av personer med behov for bistand fra NAV for å komme i arbeid.

Tilbyr arbeidsplasser i hele Norge

- Våre medlemsbedrifter har behov for kvalifisert arbeidskraft i hele landet, og flere har allerede erfaring med rekruttering av sjåfører gjennom NAV, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport.

NAV Vestland og Keolis har nylig inngått et samarbeid for rekruttering til persontransporten gjennom pilotprosjektet Vi inkluderer!, et samarbeid mellom partene i arbeidslivet, deriblant NHO og NAV. Rekrutteringen må dekke bedriftenes behov for kompetanse.

- Vi håper dermed at økt samarbeid om rekruttering og inkludering vil gi positive effekter for arbeidssøkerne, bedriftene - og samfunnet, sier Lunde.

Mer informasjon

Les samarbeidsavtalen.

Les mer om jobben som yrkessjåfør.

Kontaktpersoner for avtalen:

Arbeids- og velferdsdirektoratet ved Kristin Ørving, mobil 970 84 079, e-post kristin.orving@nav.no

NHO Transport ved Jofri Lunde.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: