NHO Transport

Innhold

Regjeringen varsler nye økonomiske tiltak tilknyttet covid-19

Regjeringen foreslår ytterligere 1,5 milliarder kroner i tilskudd til fylkeskommunalt kollektivtilbud. Det etableres en egen kompensasjonsordning for reiselivet hvor deler av persontransporten skal inngå. Den midlertidig reduserte mva-satsen for persontransport blir ikke forlenget etter 31.10.20.

Regjeringen presenterte hovedtrekkene i Prop. 142 S (2019-2020) på to pressekonferanser i dag.

Midler til fylkeskommunene
Finansminister Jan-Tore Sanner sa at regjeringen vil bevilge 1,5 milliarder kroner som ekstra tilskudd til fylkeskommunene. Midlene skal ta høyde for ytterligere tap i den fylkeskommunale kollektivtransporten under koronapandemien. De kommer i tillegg til de 3,1 milliardene Stortinget bevilget i vår.
- Det er positivt at regjeringen vil kompensere fylkeskommunene for dokumentert bortfall av billettinntekter og merkostnader som følge av covid-19, sier administrerende direktør Jon H. Stordrange i NHO Transport.

Reiseliv og kommersielle ruter
Næringsminister Iselin Nybø presenterte rammene for en ny kompensasjonsordning til reiselivet. Den er på 1 milliard kroner og vil gjelde fra og med september og ut 2020. "Deler av bransjene for passasjertransport" vil inngå i ordningen, ifølge proposisjonen (side 48). NHO vil bidra til endelig utforming av ordningen.

- Turbuss- og flybussvirksomhetene må inkluderes for at hele verdikjeden på reiselivssiden skal kunne opprettholdes, sier Stordrange, og viser til NHO Transports brev til næringsministeren.

NHO Transport har også bedt samferdselsminister Knut Arild Hareide om at tilskuddsordningen for ekspressbusser blir forlenget fra og med september og inntil situasjonen normaliseres. Saken er til vurdering i Samferdselsdepartementet.

Skuffende mva-økning
Mva-satsen for persontransport ble midlertidig redusert fra 12 til 6 prosent som følge av covid-19 restriksjonene i næringen.
- Det er uforståelig at regjeringen ikke forlenger dette tiltaket. Passasjersvikten er fremdeles betydelig og økt mva-sats fra 01.11.20 vil svekke konkurransekraften til persontransporten ytterligere, sier næringspolitisk sjef Jofri Lunde i NHO Transport.

Ifølge NHOs ferske medlemsundersøkelse er NHO Transports medlemsbedrifter hardt rammet av restriksjonene covid-19 medfører.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: