Nyttig informasjonsutveksling

NHO Transport hadde et møte med Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet på statssekretærnivå 19.03.20. Det var stor forståelse for persontransportnæringens utfordringer i dagens situasjon, og det kan forventes en rask avklaring om kompensasjon for tapte billettinntekter.

Fra Samferdselsdepartementet deltok statssekretær Ingelin Noresjø og Kommunal- og moderniseringsdepartementet var representert med statssekretær Harald Furre. I tillegg deltok representanter fra embedsverket i de to departementene. Det var opprinnelig avtalt et møte med Samferdselsdepartementet alene, men Kommunal- og moderniserinsdepartementet ble inkludert i siste liten på grunn av sitt ansvar for fylkeskommunene.

Svar om tapte billettinntekter om få dager

Statssekretærene hadde mottatt notatet om fylkeskommunene tap av billettinntekter, les mer her, som ble sendt dagen før. Hovedinnholdet i dette notatet ble raskt gjennomgått, og det var stor forståelse for situasjonen.

- Departementene kunne ikke love noe svar innen fristen satt i notatet, som var 23.03.20. Imidlertid ble vi forespeilet et svar i midten av inneværende uke, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Ekspress- og flybuss bør ha et minimumstilbud

Antall passasjerer med ekspress- og flybussene er redusert dramatisk etter innføring av dagens restriksjoner 12.03.20, og mange ruter er kansellert og ansatte er permittert. Ekspress- og flybussene er imidlertid også en del av kollektivtrafikken og må dermed behandles som en kritisk samfunnsfunksjon. Det er på denne bakgrunn ønskelig å opprettholde et minimumstilbud av hensyn til passasjerene og fremtidig kundelojalitet, men dette krever at departementet yter en viss støtte per avgang. En slik ordning er allerede etablert for å opprettholde et visst flytilbud i dagens situasjon.

- Samferdselsdepartementet avviste ikke dette, og vi lovet å komme tilbake med en enkel løsning for de mest kritiske strekningene. Skal vi få til dette, må vi prioritere hardt mellom avganger og nødvendig frekvens. I tillegg må vi utarbeide en enkel godtgjørelsemodell, som vil dekke selskapenes kostnader etter at forventede billettinntekter er trukket fra, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde.

Jobber med kabotasjeregler

Turbussektorens store utfordringer med omfattende kanselleringer og avbestillinger foran årets høysesong ble også trukket frem fra NHO Transports side. Bransjen har gått mer eller mindre i "dvale", og omfattende permitteringer er gjennomført eller under planlegging. NHO Transport påpekte at turbusselskapene trenger å få tilført midler til å dekke faste kostnader i en periode uten løpende inntekter. Foreningen fremhevet også næringens beredskapsmessige betydning.

- Samferdselsdepartementet kunne ikke love spesielle tiltak rettet mot turbussbransjen, men opplyste at man jobbet med kabotasjereglene. De kunne imidlertid ikke si når de ville konkludere eller hva konklusjonene ville bli, sier Stordrange.

NHO Transport påpekte også betydningen av at Bane Nor ikke nedeskalerer planlagt vedlikeholdsarbeid til sommeren. Stordrange understreket at dette gir en viss sysselsetting for deler av bransjen i en vanskelig periode.

Ikke utsettelse av drosjereformen

I tillegg ble drosjenæringens tap av 80-90 prosent av ordinær omsetning tatt opp fra NHO Transports side. Mange løyvehavere ønsker nå å innlevere løyvene og avslutte drosjekjøringen siden det ikke er noen inntekter. På den annen side løper kostnadene, og en del offentlige instanser avlyser avtalt eller kontraktsfestet kjøringer uten å tilby noen former for kompensasjon. Sentralene får også problemer fordi løyvehavere ikke har inntekter til å dekke avgifter til sentralene.

- Næringen er i ferd med å kollapse, og verdifull infrastruktur og kompetanse holder på å forsvinne. Innføring av drosjereformen bør dermed utsettes til 01.07.21 slik at dagens aktører får reetablert seg slik at man kan stå imot tøff konkurranse fra store utenlandske aktører. Samferdselsdepartementet var ikke villig til dette, i hvert fall ikke på nåværende tidspunkt, sier Stordrange.

Statssekretær Ingelin Noresjø påpekte imidlertid at både drosjenæringen og turbussbransjen ville ha stor nytte av de generelle tiltakene for å hjelpe bedrifter og næringsliv gjennom dagens krevende situasjon. Blant annet er merverdiavgiftssatsen for persontransport midlertidig redusert med fire prosentpoeng, arbeidsgiveravgiften er kuttet, kredittilgangen er bedre og det er gitt utsettelse på innbetalinger av en del skatter og avgifter.

Se presentasjonen fra møtet her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: