NHO Transport

Innhold

Ny støttepakke til omstilling og utvikling

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

Regjeringen har et etablert en egen tilskuddsordning for omstilling og utvikling av reiselivsbedrifter. Midlene skal bidra til at reiselivet blir bedre rustet til å møte en ny hverdag etter hvert som Covid-19-tiltakene blir avviklet. Bedrifter innen persontransport kan også søke.

Innovasjon Norge skal administrere støtteordningen og mottar søknader fra og med 14.08.20 og frem til 15.09.20. Det er i alt avsatt 250 millioner til ordningen. Man må kunne dokumentere et omsetningsfall på gjennomsnittlig 30 prosent eller mer i juni, juli og august for å kunne søke. Midlene skal dekke fremtidige tiltak for å utvikle virksomheten i tråd med endrede markeds- og kundebehov, og bedrifter kan søke selv om de har fått midler fra den ordinære kompensasjonsordningen for næringslivet.

- Ifølge Innovasjon Norge kan transportbedrifter med NACE-kode 49 søke om støtte, og transport med rutebil, drosjer og turbusstransport inngår i denne koden. Støtteordningen vil vel primært være aktuell for turbuss og drosje siden det kreves en omsetningssvikt på minst 30 prosent i sommermånedene, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Les mer på Innovasjon Norges nettsider:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: