Medlemsmøte - alternativer til taksameter i drosjebransjen

Publisert

Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet arbeider for tiden med lovendringer vedrørende alternativer til taksameter i drosjebransjen.

Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har sendt på høring forslag til lovendringer i forbindelse med arbeidet rundt alternativer til taksameter i drosjebransjen. NHO Transport inviterer i den forbindelse til møte for medlemmer.

I forbindelse med ny drosjereform (som ble utsatt til 1. november 2020), foregår det et paralellt arbeid med å åpne opp for alternativer til taksameteret i drosjebransjen.

Samferdsel og Finansdepartementet sendte tidligere i juni ut på høring en oppfølging av prosessen rundt lovendringer i forbindelse med rammeverket for alternativer til taksameter. Høringen ligger her, med frist 21 august.

I den forbindelse arrangerer NHO Transport medlemsmøte fredag 14 august kl 10:00. Møtet varer i maks 2 timer.

Påmelding gjøres her.

Agenda blir å diskutere foreningens høringssvar (utkast vil bli sendt ut i forkant av møtet til påmeldte deltakere). Det vil etter denne høringen også komme en ny høring på selve forskriftsendringene, som også vil bli diskutert basert på mulige forslag.

Møtet arrangeres på NHO huset (Majorstua), men det blir også mulig å delta vi Microsoft Teams. Medlemmer som ønsker å delta bes registrere seg her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: