NHO Transport

Innhold

Kritisk situasjon for turbusselskaper

Turbussbransjen er en av de hardest rammede bransjene som følge av Covid-19 viruset. Nå ber NHO Transport om tiltak fra myndighetene.

Dagens Næringsliv har i dag en lengre reportasje om utfordringene i det norske turbussmarkedet. Avisen betegner situasjonen som en katastrofe, og det forventes konkurser blant turbusselskapene. Uheldig konkurransevridning som følge av kompensasjonsordningen trekkes også frem i artikkelen.

Avisen tar utgangspunkt i situasjonen til Schaus Buss AS sin situasjon, og administrerende direktør i selskapet, Lasse Aarstrand, uttaler at hele sommersesongen er ødelagt siden det ikke kommer utenlandske turister til Norge i feriemånedene. En god sommersesong er svært viktig for at næringen skal ha noe å tære på i stille høst- og vintermåneder.

- Avisen viser til at 1800 av 1900 norske turbusser er parkert. Dette vil forhåpentligvis bedre seg noe etter hvert som buss-for-tog-kjøringen kommer i gang for fullt i slutten av juni, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.  

I artikkelen blir også skjevheter ved kompensasjonsordningen omtalt. Det gis kompensasjon for betalte leie- eller leasingsvgifter, men ikke for avdrag på banklån eller avskrivninger.

- Dette fører til en uheldig konkurransevridning i disfavør av de solide selskapene, som gjennom flere år har drevet nøkternt og bygd opp en viss egenkapital. Hensikten med ordningen var å hjelpe de solide og levedyktige bedriftene gjennom Covid-19-pandemien, men her gjør politikerne det motsatte, sier Stordrange.

Stortinget har imidlertid fått et såkalt Dokument 8-forslag fra SV på bordet. Dette inneholder flere forslag til forbedringer av kompensasjonsordningen.

- Dette forslaget skal opp til debatt under Stortingets sluttbehandling av Revidert nasjonalbudsjett denne uken. Dagens artikkel i Dagens Næringsliv bidrar forhåpentligvis til at Stortinget innser behovet for visse justeringer av kompensasjonsordningen, avslutter Stordrange.

Les artikkelen i Dagens Næringsliv.

Les NHO Transports notat om kompensasjonsordningen til Finanskomiteen.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: