Klarsignal for tilskudd til ekspressbussene

Det er endelig gitt grønt lys for utbetaling av støtteordningen for ekspressbussene.

EFTAs overvåkingsorgan ESA godkjente 25.11.20 en endring i ordningen med tilskudd til kommersielle buss- og båtruter som følge av covid-19. Det betyr at søknadene om tilskudd til ekspressbussrutene sommeren 2020 omsider kan ferdigbehandles. Tilskuddsordningen blir også forlenget.

En egen forskrift regulerte tilskuddet for kommersielle ruter tidsavgrenset til juni, juli og august 2020.

Virkeområdet avklart
Samferdselsdepartementet valgte i starten av november å få avklart forskriftens virkeområde med ESA. Spørsmålet gjaldt forståelsen av vilkåret om ikke å motta "offentlig tjenesteytelse" i forskriftens § 2.

Forskriften er blitt oppdatert med en ny ordlyd etter innspill fra NHO Transport: "Ruter som er opprettet av eller driftes i regi av offentlige myndigheter, kan ikke motta tilskudd".

Utbetaler tilskudd
ESAs godkjenning medfører at Jernbanedirektoratet, som forvalter ordningen, snarest kan ferdigbehandle søknadene for sommeren. Søknadsfristen er formelt forlenget til 15.12.20.

NHO Transport er fornøyd med at midlene endelig kan utbetales som tiltenkt.

- Den uavklarte situasjonen har vært en tålmodighetsprøve for NHO Transports medlemsbedrifter i en krevende periode med restriksjoner og markedssvikt. Vår dialog med partiene har vist tydelig at ekspressbussene har venner i det politiske miljøet, sier administrerende direktør Jon H. Stordrange i NHO Transport.

Tilskuddsordningen forlenges
Samferdselsdepartementet bekreftet i et brev til NHO Transport 05.11.20 at til ordningen er besluttet forlenget ut 2020 og inn i 2021.

Det er avsatt 100 millioner kroner i tilskuddsramme for 2021, som formelt må vedtas i Stortingets behandling av nytt statsbudsjett i desember.

I et møte med departementet 27.11.20 ga NHO Transport innspill til justeringer i ordningen som skal reguleres i en ny forskrift fra og med september i år. Kompensasjonsgraden bør være høy gitt dagens situasjon og tilskuddsordningen bør ikke utelukke at bedriftene kan søke på den generelle kompensasjonsordningen for andre deler av sin virksomhet.

- Samferdselsdepartementet har vært en konstruktiv og aktiv samarbeidspart i hele prosessen. Nå håper vi den nye forskriften blir treffsikker og forutsigbar slik at ekspressbusstilbudet kan sikres. Rask søknadsbehandling er også viktig for medlemsbedriftene fremover, sier næringspolitisk sjef Jofri Lunde i NHO Transport.

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: