Kjøresedler får utvidet gyldighet

Mange sjåfører har en kjøreseddel som utløper den nærmeste tiden, og en midlertidig forskrift om forlengelse av kjøresedler er nå fastsatt. Dette skal sikre at førere i persontransport mot vederlag ikke mister retten til å utføre yrket sitt fordi kjøreseddelen utløper.

Forskriften er hjemlet i koronaloven.

- Vi har hatt tett og god dialog med Samferdselsdepartementet og Politidirektoratet om denne problemstillingen og er glad for den raske lovbehandlingen, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport.

Les pressmeldingen fra Samferdselsdepartementet.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: