Forbedret kollisjonssikkerhet tema i Stortinget

Kollisjonsbeskyttelsen kan og bør forbedres gjennom internasjonalt regelverk, sier Jofri Lunde i NHO Transport.

Arne Nævra fra SV har stilt skriftlig spørsmål til samferdselsminister Knut Arild Hareide om bedre kollisjonssikkerhet i nye busser. Nævra etterspør krav til kollisjonsbeskyttelse i regelverket eller i fylkeskommunale anbud.

Ifølge Nævra er bussjåfører og tillitsvalgte bekymret for kollisjonsbeskyttelsen i bybusser. Han ber Hareide ta grep for å få til nye krav til kollisjonsbeskyttelse.

Les spørsmålet som samferdselsministeren skal besvare i Stortinget.

- Det er veldig bra at kollisjonsbeskyttelse settes på dagsorden i Stortinget etter to tragiske møteulykker i november 2017 og juni i år. Norske myndigheter bør være en pådriver for at de internasjonale ECE kravene som regulerer beskyttelse i front og ved fører skjerpes. Da vil endringene komme alle nye busser til gode, sier administrerende direktør Jon H. Stordrange i NHO Transport, og viser til at Fellesforbundet, Yrkestrafikkforbundet og NHO Transport jobber med sikkerhet i buss i et eget utvalg.

Nævra viser til at fylkeskommunale innkjøpere og busselskaper er opptatt av å spare penger og at det forklarer hvorfor kollisjonsbeskyttelsen ikke blir bedre. NHO Transport mener dette ikke er et kostnads- eller anbudsspørsmål.

- Kollisjonsbeskyttelsen kan og bør forbedres gjennom internasjonalt regelverk fordi samtlige produsenter innretter sine produkter og løsninger etter disse kravene. Særnorske krav, som påvirker bussens konstruksjon, kan derimot bli praktisk utfordrende, vanskelig å få verifisert og godkjent. Gjennom deltakelsen i UNECE har Norge mulighet til å påvirke reglene og markedet, sier næringspolitisk sjef Jofri Lunde i NHO Transport.

Senest i juni i år kontaktet foreningen Hareide for å få fortgang i dette arbeidet. Les mer.

Hareides svar til Nævra ble klart 26.08.20 og kan leses her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: