Felles kjøreregler gir bedre offentlige anskaffelser

NHO-advokat Arnhild D. Gjønnes.

Innføringen av fem felles kjøreregler for offentlig anskaffelse er den første del av bestillingen fra regjeringens Stortingsmelding om "Smartere innkjøp", sier NHO-advokat Arnhild Dordi Gjønnes.

Representanter fra oppdragsgivere og leverandører har blitt enige om fem kjøreregler for hvordan anskaffelser bør gjennomføres for å gjøre anskaffelsene bedre, mer effektive og mindre konfliktfylte.  Kjørereglene skal bidra til økt bevisstgjøring og bedre offentlige anskaffelser for begge parter.

Kjørereglene retter seg mot både oppdragsgivere og leverandørene og beskriver god praksis på de viktigste områdene partene støter på i forbindelse med offentlige anskaffelser. Kjørereglene inneholder sikring av rett kompetanse, bruk av dialog, klar beskrivelse av behov og krav, forebygging av konflikter og hvordan man skaper sunn konkurranse på kort og lang sikt.

NHO håper som statsråden at kjørereglene vil bli en gullstandard både for oppdragsgivere og leverandører. Klarer vi dette, får vi bedre anskaffelser, lavere transaksjonskostnader, sunnere konkurranse på kort og lang sikt og færre konflikter, sier divisjonsdirektør Dag Strømsnes.

Kjørereglene er utarbeidet av representanter for oppdragsgivere og leverandører fra Fredrikstad kommune, Fylkesmannen, Fylkeskommunalt Innkjøpsforum, Gjesdal kommune, IKT Norge, KS, Maskinentreprenørenes forening (MEF), NHO, NHO Service, Skatteetaten, SMB Norge, Statens innkjøpssenter, Sykehusinnkjøp, Statens vegvesen og Virke. 

Her er kjørereglene.

Kontaktperson:

Advokat Arnhild Dordi Gjønnes - arnhild.d.gjonnes@nho.no

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: