Bussnorsktesten klar for bruk

Nyhet, Arbeidsliv, Kompetanse, Kollektivtransport

Publisert

Sjåfører fra Norgesbuss var med på piloteringen av Bussnorsktesten. Det ble gjennomført hos Voksenopplæringssenteret i Bærum sommeren 2020.

NHO Transport har utviklet et verktøy for å måle norskferdigheter hos minoritetsspråklige bussjåfører og kandidater til yrket. Bussnorsktesten er basert på relevant arbeidsspråk i bransjen. Etter en periode med prøvedrift kan vi nå tilby alle aktuelle aktører å ta testen i bruk.

Gode språkkunnskaper, spesielt i muntlig kommunikasjon, er viktig i sjåføryrket. Det er nå halvannet år siden ideen om en bransjerelatert norsktest for bussjåfører ble unnfanget.

NHO Transport så at de eksisterende norsktestene baserte seg på kunnskap om emner som kan oppleves som fremmede for noen og enhver, og syntes det var urimelig at kandidater som har selve språket som en utfordring i tillegg skal beskrive temaer helt utenfor sitt interesseområde. Vi bestemte oss for å lage en test der bussjåførens yrkeshverdag skulle være basis.

Siden da har det vært gjort et omfattende arbeid med utvikling av innhold og teknisk tilrettelegging i samarbeid med Voksenopplæringssenteret i Bærum kommune og Enovate AS. En referansegruppe med deltakere fra bransjens oppdragsgivere, arbeidsgivere og arbeidstakere har gitt råd og kvalitetssikret innhold og form på testen. Sjåfører har bidratt med utprøving av testen, og noen medlemsbedrifter har deltatt på kurs i testavlegging.

- Bussnorsktesten har vært et inspirerende utviklingsarbeid, og vi vil gjerne takke alle bidragsyterne. NHO Transport har tro på at dette kan bli et nyttig redskap for å verifisere språkkrav og sikre god kvalitet i bransjen, sier prosjektleder Marit Grøttheim.

Les mer om Bussnorsktesten her

Bestilling av Bussnorsktesten

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: