NHO Transport

Innhold

100 millioner til ekspressbussene

Stortinget vedtar Revidert nasjonalbudsjett og krisepakke 3 formelt 19.06.20. Foto: Stortinget

Regjeringen foreslår en kompensasjon til kommersielle bussruter på inntil 100 millioner kroner, slik NHO Transport har argumentert for. Dette ble klart da regjeringen presenterte "krisepakke 3" i dag. Pakken inneholder en rekke tiltak for å få gjenåpnet det norske samfunnet etter to og en halv måned med svært strenge restriksjoner.

NHO Transport har hatt dialog med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet om kommersielle bussruter siden 19. mars. I mai skisserte foreningen en modell hvor staten kjøper en billett for hver billett som selges til ekspressbusspassasjerer i sommer. Hensikten er å kompensere at kun halve kapasitetene i bussen kan benyttes ifølge myndighetenes råd.

- Dagens nyhet om 100 millioner er svært gledelig og representerer en anerkjennelse av ekspressbussenes samfunnsmessige betydning. Støtten er midlertidig og næringen skal utelukkende leve av billettinntektene når forholdene har normalisert seg og dagens begrensinger oppheves, sier administrerende direktør i NHO Transport Jon H. Stordrange.

De siste to ukene er ekspressbussenes betydning for distriktene og reiselivet blitt presentert i innlegg og saker på Dagsrevyen, i Dagens Næringsliv, regionale og lokale aviser i hele Sør-Norge.

- Nå kan ekspressbusselskapene endelig starte planleggingen av et godt rutetilbud i sommer. Det blir hyggelig igjen å kunne ønske passasjerene velkommen tilbake i bussen og sjåførene tilbake i jobb. Tilbudet vil forhåpentligvis være klart fra midten av juni, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport Jofri Lunde.

Regjeringen vil utarbeide nærmere retningslinjer for tildeling av midlene.

600 millioner til kollektivtrafikken

Tiltakene i "krisepakke 3" vil formelt bli vedtatt av Stortinget sammen med Revidert nasjonalbudsjett 19. juni. I revidert ligger det allerede inne 1,5 milliarder i kompensasjon til den fylkeskommunale kollektivtrafikken for tapte billettinntekter og ekstra kostnader.

- I "krisepakke 3" bevilges ytterligere 600 millioner til kollektivtrafikken i fylkeskommunal regi. Regjeringen opplyser at de vil arbeide videre med å analysere de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet for kommunesektoren. NHO Transport vil i samarbeid med Kollektivtrafikkforeningen jobbe for en garanti for kompensasjon av dokumenterte ekstrakostnader og lavere billettinntekter i 2020, sier Stordrange.

Fortsatt avgift på biodrivstoff

Innføringen av veibruksavgift på biodrivstoff utover omsetningskravet er ikke nevnt verken i Revidert eller i "krisepakke 2". Avgiften blir automatisk innført fra 01.07.20 hvis ikke Stortinget vedtar noe annet i forbindelse med Revidert.

- Her har vi en jobb å gjøre sammen med resten av NHO og andre deler av transportnæringen. Stortinget bør utsette avgiften til EU's fornybarhetsdirektiv er klart. Avgiften vil koste bussbransjen 180 millioner i året, og utslippene vil øke drastisk hvis man går fra biodrivstoff tilbake til autodiesel, avslutter Lunde.

Les Samferdselsdepartementets pressemelding her.

Les Propopisjon 127 S her. 

Les NHO Transports innspill til regjeringens arbeid med revidert nasjonalbudsjett her. 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: