Tre saker tatt opp i Revidert nasjonalbudsjett

Publisert

Stortingskomiteene avholder ikke muntlige høringsmøter om Revidert nasjonalbudsjett denne våren på grunn av praktiske restriksjoner. De har i stedet åpnet for skriftlige innspill, og NHO Transport har oversendt tre ulike høringssvar sammen med arbeidstakerorganisasjonene.

Revidert nasjonalbudsjett ble presentert 12. mai, og fristen for svar gikk ut allerede 15. mai klokken 12.00. Komiteene ønsker notater på maksimalt to sider, og NHO Transport har kommentert forslag til kompensasjon overfor fylkeskommunene for bortfall av billettinntekter og ekstra kostnader for kollektivtrafikken på grunn av covid-19-restriksjonene. Foreningene har også bedt om kompensasjon til ekspressbussnæringen for myndighetspålagt kapasitetsbegrensninger.

- I tillegg er det oversendt et notat om innføring av veibruksavgift på biodrivstoff utover omsetningskravet. Denne endringen vil bli iverksatt per 1. juli hvis ikke Stortinget vedtar noe annet i forbindelse med behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett i midten av juni. I dagens situasjon jobber hele bransjen for å redde arbeidsplasser. Da blir det et paradoks å øke kostnadene ved bruk av biodrivstoff i norske busser med 180 millioner kroner årlig, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde.

Det blir i år et to-delt løp med Revidert nasjonalbudsjett. Dokumentet presentert 12. mai inkluderer alle kostnader knyttet til covid-19-restriksjonene så langt. Regjeringen vil i tillegg fremme en egen proposisjon 29. mai, hvor tiltak i forbindelse med gjenåpning av samfunnet og overgang til normalsituasjonen vil bli skissert.

- Det blir spennende å se hva denne proposisjonen vil inneholde. Den vil forhåpentligvis gi noen signaler om hvor raskt og i hvilket omfang de ulike restriksjonene vil bli avviklet. En ting er imidlertid sikkert. All kollektivtrafikk vil trenge ekstra midler fremover for å få passasjerene tilbake og reetablere gamle reisevaner etter at myndighetene i ukesvis har advart mot bruk av kollektmidler på grunn av antatt smittefare, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Høringssvaret om den fylkeskommunale kollektivtrafikken er nøye koordinert med Kollektivtrafikkforeningens notat. Arbeidstakerorganisasjonene har støttet alle NHO Transports høringssvar.

- Vi er veldig glade for denne støtten. Det er lettere å få aksept blant politikerne så lenge arbeidstakerne og arbeidsgiverne står sammen om en sak, avslutter Stordrange.

Les høringssvar om fylkeskommunal kollektivtrafikk her
Les høringssvar om kompensasjon for ekspressbusser her
Les høringssvar om veibruksavgift her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: