Yrkessjåførforskriften er oppdatert

Kravene til grunn- og etterutdanning av yrkessjåfører er oppdatert etter en omfattende høringsprosess i 2018 og 2019. Nye EU-regler og opparbeidede erfaringer var bakgrunnen for at Statens vegvesen Vegdirektoratet initierte endringer i yrkessjåførforskriften.

Godt kvalifiserte yrkessjåfører er viktig, og NHO Transport var en av 38 instanser som leverte høringsuttalelse. Les høringsoppsummeringen fra Vegdirektoratet.

Eksempler på endringer

Les yrkessjåførforskriften på lovdata.no. Eksempler på endringer:

  • Gruppestørrelsen for gjennomføringen av praktiske fag i etterutdanningen er redusert fra 24 til 12 personer, se § 6.
  • Etterutdanningen gjennomføres som minst 35 timer undervisning over 5 dager á 7 timer. To av dagene kan nå deles i 3,5 timer over to påfølgende dager, se § 12.
  • Det åpnes i begrenset grad for fjernundervisning og bruk av simulator i undervisningen, se § 15.
  • Fra og med juli 2022 blir det krav til at undervisningspersonell skal godkjennes. Kravene vil tre i kraft samtidig med krav om å ha gjennomført spesialutdanning for å undervise innen individuell kjøretrening på etterutdanningen. Undervisningssteder som har vært inaktive i 12 måneder må søke om ny godkjenning, se § 18.
  • Når det gjelder innholdet i utdanningen, skal eleven i modul 2 blant annet forstå betydningen av å yte service i kundebehandlingen, og kjenne til utfordringer i ulike kommunikasjonssituasjoner og hvordan håndtere disse, se § 44b. Håndteringen av slike situasjoner er nytt i forskriften.

Innspill fra næringen

I høringsuttalelsen støttet NHO Transport noen av endringsforslagene og var skeptisk til andre. Et kritisk punkt var kvalifikasjonskrav til instruktørene på etterutdanningen, regulert i § 28. Vegdirektoratet foreslo opprinnelig spesialutdanning på høyskole- eller universitetsnivå tilsvarende 15 studiepoeng.

- Vi er svært tilfreds med at Vegdirektoratet lyttet til innspillene fra næringen på dette punktet og utsatte kravet. De vil se nærmere på hvilken kompetanse som er nødvendig for instruktørene, sier næringspolitisk sjef Jofri Lunde i NHO Transport.

På den andre siden ønsket NHO Transport større fleksibilitet i undervisningsformene for å få økt læringsutbytte.

- Lydlagt e-læring gir eksempelvis muligheter for at eleven kan repetere informasjonen i eget tempo. Dessuten er sjåførene vant til å forholde seg til digital kunnskap om bord i kjøretøyet. Dette kan brukes til å forbedre ferdighetene deres ytterligere. Vi erfarer at forskriften er rigid på dette området, sier Lunde.

Fortsatt 50 km grense

Bussnæringen ønsker tilfang av unge kandidater. Selv om begrensingen på 50 kilometers rutelengde for lærlinger i buss med passasjerer i § 8 ikke var en del av høringen, har NHO Transport påpekt de praktiske og rekrutteringsmessige utfordringene dette gir både for lærebedrift og lærling.

Vegdirektoratet kommenterer i oppsummeringen at dette er den eneste muligheten for å ha læringer allerede fra fylte 18 år. De erkjenner likevel at topografi og bosettingsmønsteret i Norge kan skape et behov for lenger kjøreruter.

Direktoratet poengterer også at kandidater som tar komprimert grunnutdanning kan jobbe som bussjåfør fra de er 20 år.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: