Uenig i kravene til etterutdanning av sjåfører

Foto: NHO Transport.

Yrkessjåfører skal gjennomføre obligatorisk etterutdanning hvert femte år. Vegdirektoratet foreslår en rekke endringer i yrkessjåførforskriften. NHO Transport mener noen av forslagene ikke vil bidra til bedre kvalitet, og at de ekstra kostnadene ikke står i forhold til nytten for sjåførene, bedriftene og samfunnet.

Vegdirektoratet har foreslått endringer i utdanningen av yrkessjåfører som følge av nye EU-regler og andre erfaringer. NHO Transport er for at yrkessjåførutdanningen skal ha høy kvalitet, men har i høringsuttalelsen argumentert mot deler av endringsforslagene.

Spesialutdanning på universitet

Vegdirektoratet vil skjerpe kravene til undervisningspersonellet som skal brukes ved individuell kjøretrening i etterutdanningen. De skal inneha «spesialutdanning innen trafikkadferd og optimal bruk av kjøretøy». Utdanningen skal være minst 15 studiepoeng på universitets- og høyskolenivå.

- Forslaget til utdanningskrav for instruktører skyter langt over mål. Vi mener personellet bør ha «dokumentert kunnskap», sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport.

I dag benyttes ofte instruktører som har solid erfaring fra trafikksikker kjøring, samt forebygging av uhell og skader. De har dessuten ofte betydelig bransjekunnskap, som her har verdi i rollen som veileder. Lunde viser til den godt etablerte læringskulturen i bransjen og faglig utbytte, som blant annet er dokumentert i TØI-rapport 1467/2016.

Mer e-læring og større fleksibilitet

I dag gjennomføres etterutdanningen sammenhengende over fem dager. Det foreslås at inntil to av disse dagene kan deles over to dager. I tillegg åpnes det for begrenset bruk av e-læring på enkelte deler av utdanningen.

NHO Transport etterspør større fleksibilitet i hvordan etterutdanningen gjennomføres for å forbedre læringsutbyttet.

- For det første bør etterutdanningen kunne gjennomføres innenfor en periode på 6 måneder uten krav om sammenhengende undervisning. For det andre ønsker vi en mer fleksibel tilnærming til bruk av e-læring og simulator som formidlingsform, i kombinasjon med klasseromsundervisning, innleveringer og tester, sier Lunde

Lydlagt e-læring gir eksempelvis muligheter for at eleven kan repetere informasjonen i eget tempo. Dessuten er sjåførene vant til å forholde seg til digital kunnskap om bord i kjøretøyet. Dette kan brukes til å forbedre ferdighetene deres ytterligere.

Vegdirektoratet foreslår også å halvere gruppestørrelsen det gis undervisning til og at det maksimalt skal være 12 elever på etterutdanningen. NHO Transport støtter ikke denne endringen.

Mer relevant innhold i utdanningen

Når det gjelder innholdet i utdanningen, har NHO Transport foreslått at evakuering i tunnel og andre sikkerhetstemaer bør belyses i etterutdanningen. Yrkessjåførene bør dessuten få kunnskap i hvordan ulike mulige konfliktsituasjoner skal kunne håndteres i arbeidshverdagen.

Les høringsuttalelsen til NHO Transport.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: