Vil diskutere oppfølging av turbuss- og godstiltak

Publisert

Foto: Unni Farstad.

NHO Transport har i dag sendt et brev til samferdselsministeren for å be om et møte om hans brev til Stortingets transportkomité datert 14. mai i år. I dette brevet imøtegås Arbeiderpartiets 10 forslag for å "trygge transport på norske veger". Imidlertid kommer samferdselsministeren i samme brev med forslag til alternative tiltak overfor transportnæringen.

Transport.no har tidligere omtalt Stortingets transportkomites innstilling i forhold til Arbeiderpartiets forslag. Samferdselsministerens brev ble omtalt ved samme anledning.  

I brevet åpner samferdselsministeren for å kunne holde tilbake kjøretøy ved ubetalte bøter og gebyrer, etablere et eget register over utenlandske tjenesteytere for å få bedre kontroll med lønns- og skatteforhold og la Statens vegvesen kunne kreve dokumentasjon på sjåførenes lønns – og arbeidsvilkår. I tillegg ønsker han å øke transportkjøpernes bevissthet om sitt medansvar for riktig lønn, innføre krav om løyve for kommersiell transport under 3,5 tonn og skjerpe kravene til vinterutrustning.

- NHO Transport er positive til alle disse forslagene, men ønsker et møte for å diskutere hvordan og når de ulike tiltakene kan iverksettes. Det er en utfordring at mange av disse berører ansvarsområdene til Arbeids- og sosialdepartementet, Justisdepartementet og Finansdepartementet, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Samferdselsministeren avviser imidlertid forslaget om obligatorisk merverdiavgiftregistrering for transportbransjen. Finansministeren har også avvist dette ved svar i Stortingets spørretime i vinter.

- Vi må innse at det ikke er flertall for å endre grensen for merverdiavgiftregistrering i inneværende Stortingsperiode. Det er dermed viktig å få myndighetene til å øke kontrollen og oppfølgingen basert på dagens regelverk, sier Stordrange.

Han tilføyer at en utenlandsk turbuss vil ha en omsetning på kroner 50.000 etter 10 til 12 dagers virksomhet i Norge. De er i landet i lengre tidsrom enn dette. Grensen på kroner 50.000 er per selskap, og mange aktører har flere busser i Norge samtidig. Det er dermed grunn til å anta at de aller fleste skulle vært merverdiavgiftregistrert i henhold til dagens regelverk.

Les brevet her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: