Utsetter avgiften på biodrivstoff

Aftenposten kunne 1. desember melde at regjeringspartiene har utsatt innføringen av veibruksavgift på biodrivstoff utenfor omsetningskravet til 1. juli 2020. Forslaget om innføring av avgiften har fått hard medfart siden endringen ville ført til økte Co2-utslipp fra busser og godskjøretøy.

NHO, NHO Transport og Drivkraft Norge har vært de fremste kritikerne av forslaget. Drivkraft Norge organiserer distributørene av flytende drivstoff og er en del av Norsk Industri.

- Vi er svært glade for denne utsettelsen. Nå må perioden frem til sommeren benyttes til å finne bedre løsninger og forhåpentligvis få utarbeidet en langsiktig plan for bruk av biodrivstoff innen transportsektoren. Vi håper selvsagt på en god dialog med politikere og embetsverk om dette, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Politikernes mål med å innføre veibruksavgiften var å hindre bruk av palmeoljebaserte produkter. Det mest logiske ville da være å innføre avgiften på denne varianten, men ifølge leder av Stortingets finanskomité, Henrik Asheim fra Høyre, står handelsavtalen med Indonesia i veien for dette.

- Biodrivstoff er i dag det mest kostnadseffektive tiltaket for å redusere klimagassutslippene fra tungtransporten. Å innføre veibruksavgift på alt biodrivstoff utenfor omsetningskravet for å redusere palmeoljeandelen, blir som å skyte spurv med kanoner. Palmeoljebaserte produkter utgjør en stadig mindre andel av biodrivstoff omsatt i Norge. Denne har gått ned fra 48 prosent i 2017 til 19 prosent i 2018. Når tallene for 2019 foreligger, vil det vise seg at andelen har blitt ytterligere redusert, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde.

Regjeringens forslag om å øke omsetningskravet fra 12 til 20 prosent fra og med nyttårsskiftet står likevel fast. Det kan bli aktuelt å øke dette ytterligere fra og med 1. juli 2020, men først vil man se på de endelige omsetningstallene for 2019.

- Det har vært et utrolig godt samarbeid innen NHO-familien i denne saken. Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, har engasjert seg aktivt, og det har vært god samordning mellom NHOs sentrale funksjoner, Drivkraft Norge og NHO Transport, sier Jon H. Stordrange.

En kartlegging blant NHO Transports medlemsbedrifter viser at busselskapene bruker 75 millioner liter biodrivstoff i året, noe som reduserer Co2-utslippene med 200.000 tonn. En veibruksavgift på alt biodrivstoff ville gitt bussbransjen alene en kostnadsøkning på over 270 millioner i året.

- En del av disse kostnadene måtte nok de fylkeskommunale oppdragsgiverne tatt. Andre deler av bransjen som tur-, ekspress- og flybusser måtte tatt hele regningen selv. Det mest nærliggende ville da være å gå tilbake til autodiesel, noe som vil gi økte utslipp og gjøre det ekstra vanskelig å innfri kravene om utslippsreduksjoner, avslutter Jofri Lunde.

Les artikkelen på Aftenposten.no her:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: