Smartere offentlige innkjøp? Transporttjenester godt eksempel

Nyhet, Arbeidsliv, Næringspolitikk, Rutebuss

Publisert

Konkurranse er et virkemiddel for å nå ambisiøse mål for transport- og miljøpolitikken. Jofri Lunde, NHO Transport (fra venstre), formidlet spørsmål til Tom-Christer Nilsen, Stortinget; Solveig Ege Tengesdal, Rogaland fylkeskommune og Ingeborg Rasmussen, Vista Analyse AS. Foto: NHO Transport.

- Leverandørene skal ha trygghet for at vi gjør profesjonelle innkjøp i offentlig sektor og vi skal bli bedre på det. Slik oppsummerte Tom-Christer Nilsen regjeringens politikk i den nye stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser på NHO Transports seminar på Arendalsuka.

NHO Transport inviterte til politiske og faglige perspektiver på smarte offentlige innkjøp og anskaffelser av transporttjenester.  Se opptak av seminaret 14. august her. 

Stortingsrepresentant fra næringskomiteen Tom-Christer Nilsen formidlet hovedtrekkene i den nye stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser, som Næringsdepartementet har ansvaret for å følge opp. Nilsen er tidligere fylkesordfører og viste i sitt innlegg til flere relevante eksempler, dilemmaer og effekter fra konkurranseutsettingen av transporttjenestene i Hordaland. Han oppfordrer blant annet oppdragsgiverne til i større grad å bruke ytelsesmål i konkurransene. 

Sparer over én milliard årlig på anbud

- Anbud stimulerer kostnadseffektivitet, kvalitet og kundefokus. Markedskonkurranse og anbud forklarer en veldig stor del av de observerte effektiviseringsgevinstene i bussmarkedet, sa Ingeborg Rasmussen, samfunnsøkonom i Vista Analyse AS, på seminaret. Hun presenterte den omfattende analysen av bussmarkedet som Vista Analyse gjennomførte i 2018. De ansattes rettigheter er ivaretatt gjennom nasjonal tariffavtale og regler for virksomhetsoverdragelse. Forbedringspotensialet ligger blant annet i økt standardisering og bedre risikofordeling i kontraktene.  

Hensyn til de ansatte, kontrakter, teknologivalg og miljø

Fylkesordfører i Rogaland Solveig Ege Tengesdal deltok i panelsamtalen på seminaret sammen med Rasmussen og Nilsen. Hun påpekte at samarbeidet med næringslivet har gitt gode løsninger i Rogaland. Tengesdal er opptatt av hvordan den politiske styringen blir ivaretatt og trakk blant annet frem krav til lærlinger i kontraktene. Samtidig byr rask teknologiutvikling på nye utfordringer og veivalg for fylkeskommunen.

Smartere offentlige innkjøp engasjerte de fremmøtte. Det var flere kommentarer og spørsmål om hvordan de ansatte kan ivaretas gjennom konkurranser, valg mellom brutto- og nettokontrakter, behov for risikoavlastning og forventninger til persontogtjenestene.

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: