Sammen om hvit bransje

Foto: Unni Farstad

Administrerende direktør i NHO Reiseliv og administrerende direktør i NHO Transport har i dag et felles innlegg i Dagens Næringsliv. De ønsker en hvit turistnæring og ber dermed om at Arbeidstilsynet og Skatteetaten sørger for at skatte-, avgifts- og lønnsbestemmelsene i reiselivs- og transportbransjen etterleves.

Kristin Krohn Devold fra NHO Reiseliv og Jon H. Stordrange fra NHO Transport påpeker i innlegget at norske lover og regler gjelder for alle som opererer i Norge. Norske betingelser gjelder både for restaurantansatte, guider og turbussjåfører.

Minstelønn for turbussjåfører ble allmenngjort allerede i 2015, og nylig ble det også innført lovpålagte minstelønnsnivåer for en del grupper av ansatte innen reiselivsbransjen. I tillegg sliter både reiselivsbransjen og turbussnæringen med aktører uten vilje til å etterleve regelverket på skatte- og avgiftssiden.

- Bak innlegget ligger en erkjennelse av at reiselivet består av en komplisert verdikjede med mange ledd, og denne kjeden inkluderer også turbussnæringen. Hvis en aktør eller et ledd i kjeden skaffer seg kostnadsmessige fordeler via illojal opptreden, vil den seriøse delen av bransjen bli skadelidende og forvitre. Det er verken kundene, arbeidstakerne, eierne eller samfunnet for øvrig tjent med, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange

Les innlegget her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: