NHO Transport

Innhold

Fri etablering av ekspressbussruter over 80 km

Regjeringens forslag om fri etablering av ekspressbussruter over 80 km skal sluttbehandles av Stortinget 05.06.19. Transportkomiteen avgav sin innstilling 28.05.19, og det er liten grunn til å tro at Stortinget vil gjøre endringer siden alle regjeringspartiene i komiteen støtter Samferdselsdepartementets proposisjon 69 L.

Regjeringens forslag innebærer også fri etablering av flybussruter så lenge disse enten tar på eller setter av passasjerene ved en flyplassterminal. Når det gjelder etablering av ekspressbussruter, hadde departementet foreslått et utstrekk på minst 50 kilometer i høringsnotatet fra i høst. Mange høringsinstanser reagerte på dette, og grensen ble dermed hevet til 80 kilometer i departementets forslag til Stortinget.

- Departementets opprinnelige forslag samsvarte stort sett med innholdet i et brev fra NHO Transport til Samferdselsdepartementet datert 22.05.17. Det sentrale er at den fylkeskommunale behovsprøvingen for ruter over et visst utstrekk forsvinner, noe som skaper økt forutsigbarhet for ekspressbussnæringen. Det gir også gode muligheter for å utvide tilbudet via nye ruter og økt frekvens, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Imidlertid vil det fortsatt være krav om rutevognløyve for å starte ekspressbussruter, noe som igjen krever etablering i Norge. Hvis utenlandske selskaper starter ekspressbussvirksomhet i Norge med utenlandske sjåfører, vil det såkalte Utsendingsdirektivet komme til anvendelse. Dette tilsier at utenlandsk arbeidskraft skal ha lokale lønns- og arbeidsvilkår.  

- Bussbransjeavtalen er eneste tariffavtale for rutebussjåfører og bør dermed legges til grunn. For å være helt sikre på at dette eventuelt ville bli gjort, hadde NHO Transport foreslått at bruk av landsdekkende tariffavtale skulle inngå som et krav for å inneha rutevognløyve. Transportkomiteens flertall mener at slik forhold bør dekkes via lov om allmenngjøring, mens mindretallet støttet vårt ønske på dette feltet, avslutter Stordrange.

Les komiteinnstillingen her: 

https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2018-2019/inns-201819-313l/

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: