Foto:

Ber om at skatt på frikort blir skrinlagt

Foto:

Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Transport har i dag sendt et felles brev til Finansdepartementet, hvor man ber om at skattlegging av frikort for ansatte i persontransportbedrifter ikke iverksettes. Alternativt må Finansdepartementet fastsette en sjablongsats for å sikre likebehandling av skattyterne.

Regjeringen foreslo i fjor høst endrede regler for skatt på naturalytelser, inkludert frikort. Iverksettelsen av skatteplikten har blitt utsatt for tredje gang og skal nå etter planen gjøres gjeldende fra og med 1. juli 2020. Det er oppdragsgiverne i form av fylkeskommunene og administrasjonsselskapene som utsteder frikortene og må fastsette skattemessig verdi. Frikortene har imidlertid en annen geografisk dekning enn ordinære måneds- eller årskort. De kan heller ikke benyttes på lokaltog og hurtigbåter eller -ferjer.

Finansdepartementet gav i mars 2019 uttrykk for at verdien av frikortene måtte baseres på de ansattes reelle nytteverdi og dermed ut fra deres naturlige reise- og bruksmønstre. NHO Transport har også informert oppdragsgiverne om dette.

- En kartlegging tidligere i høst viste imidlertid at verdifastsettelsen varierte fra kroner 4.800 i ett fylke til nærmere kroner 30.000 i et annet. Dette skaper ikke likhet for skatteyterne, og krav om likebehandling er et viktig prinsipp på skattesiden. Verdien av frikortene bør ikke overstige kroner 8.000 og blir dermed under skattefritt beløp. Skattleggingen bør dermed droppes, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Transport hevder at departementet alternativt bør fastsette en sjablongmessig verdi for å sikre likebehandling og forutsigbarhet. Det kan også bedre på situasjonen om departementet sender oppdragsgiverne klare rammer og retningslinjer for verdifastsettelsen og gir en klar frist for innrapportering av fastsatt verdi.  

- Mange sjåfører skal nå bestille frikort for 2020 uten å vite hvilken skattemessig verdi som vil bli lagt til grunn etter 1. juli 2020. Skattekort for 2020 skal også sendes ut i desember, og disse burde tatt høyde for skatteleggingen slik at sjåførene unngår restskatt når skatteoppgjøret for 2020 kommer i juni 2021, avslutter Stordrange.

Les brevet her:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: