Trøndelag foreslår en restriktiv ekspressbusspolitikk

Trøndelag fylkeskommune vil innføre nye og mer restriktive retningslinjer for tildeling av løyver for ekspressbussruter. Bransjen frykter at disse vil gjøre det uinteressant å drive ekspressbussvirksomhet i fylket. Dette vil kundene, distriktene, miljøet, reiselivet og skattebetalerne tape på.

Nord- og Sør-Trøndelag ble slått sammen til et fylke fra og med 1. januar i år og vil fra og med 2020 få status som region. Fylkesrådmannen ønsket at Fylkesutvalget skulle ta stilling til de nye retningslinjene allerede i juni, men Fylkesutvalget utsatte saken.

- NHO Transport reagerte på at Fylkesutvalget ble forelagt forslag om en radikal innstramming av løyvepolitikken uten at disse på forhånd var sendt ut på høring. Dette tok vi opp med medlemmer av utvalget, som fikk utsatt behandlingen. Forslaget ble dermed sendt på høring 17. juli, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Forslaget til retningslinjer setter primært grenser for ekspressbussenes kjøring inn og ut av Trondheim, og disse berører både ordinære ekspressbusser og flybusser til og fra Værnes. Blant annet skal ekspress- og flybussene ikke kunne ha avganger nærmere enn 30 minutter i forhold til parallelle buss- og togtilbud, de skal ikke ha reguleringstid på holdeplasser i sentrum og det skal ikke være flere enn 10 avganger fra sentrum per time.

NHO Transport påpeker i sitt høringssvar at konsekvensene ved innstrammingen ikke er kartlagt. Blant annet utgjør flybussene det desidert viktigste kollektivmiddel for reisende til og fra Værnes lufthavn, og disse er helt avhengige av hyppig og lett tilgang til sentrum. Mange av de reisende med ordinære ekspressbusser har også Trondheim sentrum som mål eller utgangspunkt for sine reiser.

- Forslaget til retningslinjer går på tvers av alle sentrale politiske føringer. Stortinget vedtok en merknad om bedring av ekspressbussenes rammebetingelser i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan i juni i fjor. Regjeringen har ved flere anledninger uttrykt at den ønsker en liberal ekspressbusspolitikk, noe som også er gjentatt i handlingsplan for kollektivtransport fra juli i år, sier Stordrange.

Han tilføyer at Regjeringen ifølge handlingsplanen vil komme med nye retningslinjer for de fremtidige regioners løyvehåndtering for markedsbaserte ruter. I tillegg skal AtB i løpet av høsten fremme forslag til fremtidige rammer for anbudsutsetting av busstilbudet utenfor Trondheim by. Dermed burde man i det minste vente med å vedta nye løyvekriterier til departementets retningslinjer er klare og anbudspolitikken er vedtatt.

NHO Transport påpeker også at Trøndelag i stedet for å begrense ekspressbussenes virksomhet burde vurdere hvordan man kunne tilrettelegge for et best mulig kollektivtilbud ved å anse ekspressbussene, tog og anbudsbaserte bussdrift som komplementære slik at det samlede kollektivtilbudet ble mer konkurransedyktig overfor privatbilene. En slik tilnærming vil passasjerene, distriktene, reiselivet, miljøet og skattebetalerne tjene på.

- Bak forslaget ligger det tydeligvis et ønske om å få styrket togtilbudet i Trøndelag, noe staten eventuelt må finansiere. De glemmer at ekspressbussene, som er uten offentlig tilskudd, utfyller toget godt via en annen flatedekning. De glemmer visst også at flybussene har mesteparten av æren for at man allerede i 2015 oppnådde en kollektivdekning på 52 prosent til og fra Værnes. Målet var 50 prosent i 2020, avslutter Stordrange.

Høringsfristen er satt til 15. september, og alle berørte instanser har anledning til å sende inn kommentarer. NHO Transport har ved tidligere anledninger oppfordret alle berørte medlemsbedrifter til å sende inn egne høringssvar.

Les NHO Transports høringssvar her
Les Trøndelags høringsbrev og -notat her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: