Støtte fra Lånekassen til bussjåførutdanning

Publisert

Å være bussjåfør er en meningsfylt jobb. Bildet er tatt fra Lavprisekspressens rute fra Stavanger til Oslo. Foto: NHO Transport.

Voksne personer som ønsker å bli yrkessjåfør har rett til utdanningsstøtte via Lånekassen. Ordningen gjelder dem som tar grunnutdanning som bussjåfør, lastebil- eller vogntogsjåfør. Hvert år er det behov for 1000 nye bussjåfører i Norge.

- Bransjen rekrutterer dyktige bussjåfører i hele landet. Vi håper motiverte kandidater kvalifiserer seg til jobb i våre medlemsbedrifter, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport.

Utdanningskrav
Yrkessjåfører trenger førerkort klasse D og yrkessjåførkompetanse for persontransport eller godstransport, såkalt YSK. Det kan gis støtte fra Lånekassen til personer som tar komprimert grunnutdanning, se yrkessjåførforskriften § 9.

Utdanningen tas ved en trafikkskole som er godkjent av Statens vegvesen, og hvor det står YSK etter navnet på trafikkskolen i skoleoversikten til Statens vegvesen.

Økonomisk støtte fra Lånekassen

Støtten fra Lånekassen er regulert i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte:

  • For skoleåret 2021/2022 gis det lån til dokumenterte utdanningskostnader på inntil 109.833 kroner, se forskriftens § 86  
  • Det gis støtte til livsopphold under utdanningen i 5 eller 6 uker, regulert i forskriftens § 4-7

Andre nyttige lenker fra Lånekassen:

Tilbud siden august 2018

Hvert år er det behov for 1000 nye bussjåfører i Norge, ifølge Urbanet Analyses rapport. Veksten i kollektivtilbudet i byene og at mange sjåfører skal pensjoneres forklarer rekrutteringsbehovet.

NHO Transport fikk i 2018 gjennomslag for at bussjåfører fikk økonomisk utdanningsstøtte via Lånekassen. Ordningen ble innført skoleåret 2018-2019, og ble deretter utvidet til å gjelde godssjåfører. Det første året ble 628 personer tildelt støtte til bussjåførutdanning. 464 av disse var under 40 år.

Les mer om jobben som yrkessjåfør her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: