NHO Transport

Innhold

Støtte fra Lånekassen til bussjåførutdanning

Nyhet, Næringspolitikk, Rekruttering, Rutebuss

Publisert

Å være bussjåfør er en meningsfylt jobb. Bildet er tatt fra Lavprisekspressens rute fra Stavanger til Oslo. Foto: NHO Transport

Det er behov for rundt 1000 nye bussjåfører årlig i Norge. Fra august 2018 kan personer som vil bli bussjåfører, få økonomisk støtte til utdanningen. NHO Transport har hatt dialog med Lånekassen for å avklare spørsmål om hvordan støtteordningen fungerer. Lånekassen gir kun støtte til personer som tar komprimert grunnutdanning som bussjåfør.

- Bransjen rekrutterer dyktige bussjåfører i hele landet. Vi håper motiverte kandidater kvalifiserer seg til jobb i våre medlemsbedrifter, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport.

Utdanningskrav

Bussjåfører trenger førerkort klasse D og yrkessjåførkompetanse for persontransport, såkalt YSK. Det kan gis støtte fra Lånekassen til personer som tar komprimert grunnutdanning ved en trafikkskole som er godkjent av Statens vegvesen, og hvor det står YSK etter navnet på trafikkskolen i skoleoversikten til Statens Vegvesen.

YSK gir rett til støtte fra Lånekassen

Lånekassen gir kun støtte til personer som tar komprimert grunnutdanning som bussjåfør. Med komprimert grunnutdanning menes kurs på 140 timer, se yrkessjåførforskriften § 9. Det gis støtte fra Lånekassen i fem uker til den komprimerte grunnutdanningen. Til personer som tar både grunnutdanning og førerkort klasse D kan det gis støtte i seks uker, men da må førerkort klasse D tas i sammenheng med grunnutdanningen.  Det gis ikke støtte fra Lånekassen til personer som bare ønsker å ta førerkort klasse D.  

Støtte fra Lånekassen blir først utbetalt når grunnutdanningen er påbegynt.

 - Dette betyr at trafikkskolene bør tilpasse undervisningen slik at kjøreopplæringen og 140-timers kurset til YSK sammenfaller i tid eller tas rett etter hverandre, sier Lunde, og legger til:

- De som vil bli bussjåfør og som ønsker å benytte støtteordningen til Lånekassen, må være oppmerksom på at de tar nødvendig utdanning i ett.

Økonomisk støtte fra Lånekassen

Personer som ønsker å ta bussjåførutdanning, kan få basisstøtte fra Lånekassen i fem eller seks uker. Støtten blir i første omgang gitt som lån. Opptil 40 prosent av lånet kan bli gjort om til stipend for personer som fullfører utdanningen.  I tillegg til basisstøtten kan det gis lån til skolepenger for dokumenterte kostnader på inntil 64 206 kroner.

Nyttige lenker fra Lånekassen

Les mer om jobben som yrkessjåfør på transport.no

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: