Ønsker mer fleksibelt alderskrav for sjåfører

Foto: Trine Styve Varlo.

Yrkestransportloven § 37 a fastslår at man ikke kan få utstedt eller fornyet kjøreseddel for persontransport etter fylte 75 år. På den annen side blir den eldre delen av befolkningen stadig friskere, og mange har lyst til å jobbe litt etter fylte 75 år.

NHO Transport har på denne bakgrunn sendt et brev til Samferdselsdepartementet, hvor man ber om større fleksibilitet i forhold til dagens 75 års-grense. Det må selvsagt stilles krav om legeattest, som gjerne kan skrives ut for kortere periode enn ett år. Det understrekes også at det ikke finnes en tilsvarende øvre aldersgrense for godssjåfører.  

- En åpning for å kunne kjøre buss etter 75 år blir en vinn-vinn løsning for både sjåførene og busselskapene. Sjåførene får jobbe litt lenger, og busselskapene trenger tilkallingsvikarer og ekstrahjelp. Ønsker om en mer fleksibel aldersgrense har vært spesielt stor blant turbusselskaper og -sjåfører, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange. 

Stordrange minner også om Fafos rapport om seniorer i arbeidslivet, som konkluderer med at eldre sjåfører trives i jobben og vil være i aktivitet så lenge som mulig. Rapporten er utarbeidet på vegne av Senter for seniorpolitikk. 

Les brevet her 

 

 

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: